Hostem dalšího dílu je absolventka Pedagogické fakulty a učitelka Michaela Skórová. V tomto dílu jsme se zaměřili na využívání moderních nástrojů a technologií v rámci výukových aktivit, zkoumali, jak se moderní technologie integrují do výuky a jak s nimi pracovat. Michaela sdílela své postřehy o situacích, kdy se nedaří zaujmout celou třídu a jak podporuje spojení teorie s praxí mezi žáky. Diskutovali jsme také o významu a vlivu učitelů v dnešní společnosti a Michaela přiblížila svůj oblíbený pedagogický postup, který aplikuje ve své výuce.

Pořad Pedagogické fakultě na učitelích záleží je realizován díky finanční participaci MŠMT v rámci řešení projektu Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů (Na učitelích záleží).