I v letošním roce pokračuje honba za nejlepším popularizátorem či popularizátorkou vědy. Velký finálový večer se blíží a již dnes známe všech šest tváří, které budou soutěžit o titul Českého Vševěda 2023. Hlasy veřejnosti dostaly do finálové šestky i docentku Kateřinu Mikulcovou z Fakulty sociálních studií OU, která dostala diváky svým video medailonkem zabývajícím se tematikou dětí bez domova. Na co se těší a jaký je její hnací motor pro popularizaci vědy?

Gratulujeme k velkému úspěchu. Co vás motivovalo se do Českého Vševěda přihlásit?

V širší rovině jsem uvažovala o potřebě popularizace často podhodnocovaných humanitních věd ve společnosti a možnostech posílení jejich prestiže. Tuto soutěž vnímám především jako  ohromnou výzvu a příležitost k upozornění na témata ze sféry společenských věd, o nichž se ve veřejném prostoru příliš nehovoří. Osobně se věnuji sociální práci, především dětskému bezdomovectví a jeho vlivu na samotné děti.

Jakou výzvu podle vás celkově představuje popularizace sociální práce?

Náš obor by si určitě zasloužil větší popularizaci, protože o něm často panují mylné představy. Skoro každý si totiž představuje náplň práce sociálního pracovníka nebo pracovnice jako sezení za přepážkou a razítkování dokumentů nebo jako „ty zubaté tety“, co odebírají děti. Sociální práce je mnohem víc! Je to profese s vlastním vědecko-výzkumným aparátem a se specifickou odbornou tradicí, která se aktuálně rychle vyvíjí a směřuje, tedy doufám, k participativnímu zapojování klientů do řešení jejich životní situace a k vytváření prostoru pro řešení strukturálních problémů nejen české společnosti.

Ve svém výzkumu se zaměřujete na život lidí bez domova, konkrétně na ty nejzranitelnější, děti. Máte v plánu vaše science slamové vystoupení zaměřit na toto téma? Na co se můžeme těšit?

To je tajemství! (úsměv) Přijďte a uvidíte…

Pro finalisty soutěže je připraveno tříkolové školení. Byl to pro vás jedním z důvodů, proč se do Českého Vševěda přihlásit? Co od školení očekáváte?

Vzhledem k tomu, že prezentace výstupů vědy a výzkumu začíná tvořit čím dál tím důležitější součást vědecko-výzkumné činnosti, vnímám možnost účastnit se těchto školení jako skvělou šanci, jak se něčemu přiučit. My vědci a vědkyně, bohužel, občas mluvíme svým vědeckým jazykem, a tomu je leckdy náročné porozumět. Ráda bych se naučila, jak poutavě a zároveň srozumitelně prezentovat, co jsem v rámci svého výzkumu zjistila.

Finální vystoupení budete určitě pečlivě promýšlet a nacvičovat. Na koho se můžete spolehnout, že vám vždy poskytne upřímnou podporu a zpětnou vazbu?

Zcela jistě na kolegy a kolegyně z naší Fakulty sociálních studií. U nás se snažíme o vytváření komunitní atmosféry, která nás všechny posouvá, nejen odborně, dále. Zároveň si myslím, že právě podporujícímu prostředí pro pracovníky i studenty fakulty vděčíme za naše úspěchy (nejen) na poli vědy a výzkumu.

Československá vlčice Mira vás věrně provázela celou vševědí kampaní, objevila se na sociálních sítích, dokonce i v soutěžním medailonku. Můžeme se na ni těšit i během finálového večera?

Mira je moje parťačka, která mě doprovází skoro všude, respektive všude, kam to jen trošku jde. I teď, když odpovídám na tyto otázky, tak mi nakukuje přes rameno. Uvidíme, jak přesně bude moje finálové vystoupení vypadat a jaké budou možnosti do něj naší Miru zapojit. Něco spolu vymyslíme. (smích)

Kateřina Mikulcová je výzkumnicí a odbornou asistentkou působící na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci své výzkumné i pedagogické činnosti se věnuje zejména tématu reflexivity v sociální práci s rodinami a responzivní evaluaci spojené s plánováním na individuální i komunitní úrovni. Obě tyto roviny zájmu spojuje autorka v řadě svých publikací zaměřených na žitou zkušenost matek a dětí bez domova a interakcí praxe sociální práce s podmínkami soudobé společnosti.