Vracíme se zpátky do poloviny osmdesátých let. Parta kamarádu vstupuje do uměleckého podhoubí Ostravy a aniž to tehdy tuší, začíná formovat budoucí ostravskou scénu. Nejdříve se jen schází po hospodách. „Většinou jsme byli v hospodě na Spolku na zahrádce. Tam takového toho intelektuála člověk poznal na sto honů. Všichni jsme měli brýle – kostěnky zadarmo na předpis a většinou jsme seděli trochu bokem. Tam jsme se začínali scházet, po hospodách, co jiného v Ostravě. (…) Přišel jsem z vojny a měl jsem takovou chuť něco dělat, takovou touhu!“ vzpomněl na vernisáži Jiří Surůvka, jeden ze členů Přirozených. 

Přirození na výstavě Nebezpečné známosti (z archivu Pavla Šmída)

Své první výstavy pořádali v bytech a ateliérech nebo na haldě Ema. Až jednodenní výstava v podchodu pod Frýdlantskými mosty s názvem „Ahoj, lidé“, výstava nebývale rozsáhlá, uvolněná a svobodná znamenala stěžejní okamžik pro mladé umělce. A právě tady na této výstavě se zrodili Přirození,  jak je dnes známe. Název skupiny vymyslel Daniel Balabán s bratrem Janem (pozn.red.: Jan Balabán, spisovatel) a Zdeňkem Janošcem.

Přišel jsem z vojny a měl jsem takovou chuť něco dělat, takovou touhu!

„Přirození byli v revolučním roce symbolem boje výtvarníků za svobodu tvůrčí i lidskou. Jejich veřejná vystoupení byla ve své době velmi odvážná. Přirození přispěli k prolomení celorepublikového kádrovacího režimu v umění a výrazně ovlivnili současnou výtvarnou scénu v Moravskoslezském kraji. Jejich činnost otevřela jednotlivým členům uměleckou cestu v následujícím období a rozhodně má co říci i současné generaci,“ dodal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Do skupiny se postupně zapojili výtvarníci Daniel Balabán, Zdeněk Janošec Benda, Petr Pastrňák, Hana Puchová, Jiří Surůvka, Pavel a Helena Šmídovi a literát Jan Balabán. Členové se scházeli a společně vystavovali také v domě mikrobiologa Vladislava Holce, který se stal jejich nejmenovaným kurátorem a galeristou, či v bytě manželů Šmídových.

Tam jsme se začínali scházet, po hospodách, co jiného v Ostravě.

Po rozpadu skupiny vystavovali Přirození jen dvakrát. Poprvé v roce 1999 v antikvariátu Černý pavouk a podruhé se připomněli výstavou Přirození po dvaceti letech v kavárně Minikina v roce 2010. Třetí výstavu připravila kurátorka Renata Skřebská právě letos pro ostravský Dům umění.

Na vernisáži výstavy byla za velké účasti návštěvníků představena díla 14 autorů – „jejich rané malby, grafiky a objekty plné sexuality, grotesky i provokativního pojetí víry. Součástí výstavního projektu jsou také unikátní amatérské filmové nahrávky, které dosud nebyly publikovány,“ jak uvedla mluvčí GVUO Jana Malášek Šrubařová.

Výstava potrvá až do konce roku. V rámci ní připravila GVUO výpravnou publikaci s dosud nezveřejněnými materiály. Pro školy je připraven tematický edukační program. Zároveň můžete navštívit velmi aktuální výstavu Hidden/ zvířata v antropocénu, Svět abnormalit Karla Pauzera a nebo obdivovat Ženu se psem Emila Filly.

Více informací o aktuálních výstavách a probíhajících programech zde.