Pilotní Roma Business Camp na Fakultě sociálních studií

Autor: , 27. 2. 2019

Na Fakultě sociálních studií byl v měsících lednu a únoru ve spolupráci s BEC družstvem (Business and Employment Co-operative) realizován Pilotní „Roma Business Camp“.


Na Fakultě sociálních studií byl v měsících lednu a únoru ve spolupráci s BEC družstvem (Business and Employment Co-operative) realizován Pilotní „Roma Business Camp“, jehož realizace byla podpořena programem RARE. Projekt sestával z kombinace workshopů a přednášek zaměřených na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti podnikání. Cílem projektu bylo podpořit rozvoj podnikání u romské menšiny a obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Účastníci „Campu“ si v jeho průběhu ujasňovali svůj podnikatelský plán, který na závěrečném setkání prezentovali a dostávali k němu zpětné vazby od lektorů. Celkem se akce zúčastnilo více než 20 účastníků, kteří vytvořili 7 podnikatelských záměrů. Mezi nimi byly plány na založení restaurace nabízející tradiční romské pokrmy, boxerský klub pro děti a mládež, školku, cukrárnu či modelingovou agenturu pro romské modelky a modely.
Účastníci spatřovali největší přínos „Campu“ v ujasnění jejich podnikatelských plánů a také v navázání vztahů mezi účastníky projektu a vzniku sítí vzájemné podpory.

Všem účastníkům držíme při realizaci jejich podnikatelských záměrů palce!

Za realizační tým
Kateřina Glumbíková