Docent Daniel Jandačka nastoupil do své funkce děkana v listopadu 2020, v době, kdy vrcholila krize kolem Covidu-19. Vysoké školství bylo tímto obdobím zásadně ovlivněno – musely být zrušeny tradiční akce a komunikace se přesunula do online prostředí. Jak se s tím vypořádala naše fakulta, se dovíte v diskusi.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity je jedna z nejsledovanějších pedagogických fakult v rámci České republiky, co se týče sociálních sítí.

V rozhovoru nechyběla témata jako reforma učitelské přípravy, kterou připravuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, nové zázemí sportu a behaviorálního zdraví na Černé louce v centru Ostravy, které bude sloužit i pro veřejnost a sportovní kluby, projekt klinické školy, nové zohledňování u přijímacích zkoušek, koncept státních závěrečných zkoušek a další.

Myslím si, že děláme všechno pro to, abychom fakultu nasměrovali do nového věku 21. století a obstáli ve výzvách, které nás čekají.