Povídání konané 10. listopadu otevřelo téma respektujícího přístupu ke studentům. „Jediné, co bychom si měli vzít z pedagogiky je to, že připravujeme studenty obecněji než v případě konkrétních kurzů například na konkrétních pozicích v organizacích,“ uvedla doktorka Jana Trdá, jedna z diskutujících. Ta vyzdvihuje důležitost andragogického přístupu ve vysokoškolském vzdělávání a apelovala na vzájemnou úctu mezi vyučujícími a studenty.

Panovala shoda na tom, že vstřícnost a otevřenost ve výukové komunikaci musí jít ruku v ruce s důsledností vyučujících. „Je horší dát pravidla a nedodržovat je, než nedat pravidla žádná,“ zaznělo z úst děkanky Přírodovědecké fakulty Zuzany Václavíkové. Dodržovat pravidla, která vychází ze Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity, dopředu aktualizovaného sylabu předmětu a následně doplněná v první hodině, je naprosto klíčové.

Jediné, co bychom si měli vzít z pedagogiky je to, že připravujeme studenty obecněji než v případě kurzů například na konkrétních pozicích v organizacích.

Diskuse následně zamířila k tématu propadovosti u prvních ročníků. Doktorka Petra Konečná s paní děkankou sdílely zkušenosti Katedry matematiky s nastavením průběžného plnění úkolů a motivací studentů například pomocí gamifikace. Příležitosti k aktivnímu zopakování si učiva prokazatelně pomáhají studentům dobrat se lepších studijních výsledků a trvalejšího zapamatování. S tím pracuje i doktorka Hana Sochorová z Lékařské fakulty, která studentům zadává krátké testíky před i po cvičení. Počítat je ale třeba s tím, že příprava a vyhodnocení úkolů může být pro učitele velmi časově náročné. Téma uzavřel moderátor doktor Jan Mlčoch myšlenkou, že je ze strany garanta či garantky studijního programu nutno koordinovat zátěž kladenou na studenty.

Diskutující došli rovněž k ožehavému tématu hodnocení a zpětné vazby studentům. „Musíme hodnotit výstupy z učení,“ zdůrazňoval doktor Pavel Dostál z Pedagogické fakulty. Zazněla obava, že ne všichni vyučující ještě s výstupy z učení vědomě pracují. Přitom kvalitní kurz je pouze ten, který nabízí smysluplné propojení cílů předmětu (konkrétních výstupů z učení) s hodnocením předmětu a metodami výuky.

Inspirativní, přátelský, nápaditý a přínosný, takový byl festival Učím na Ostravské

Příjemní setkání u kávy jsme ukončili s tím, že učit na univerzitě je výzva. Někdy nás studenti pokouší anonymními vtípky v promítané aplikaci, někdy nás příjemně překvapí svým zápalem a nadšením při plnění zadaných aktivit. Jde však vidět, že napříč fakultami se můžeme vzájemně obohacovat a předávat si tipy, co a proč nám v hodině funguje.

Přijďte se s námi ponořit do výukových témat i vy. Setkání nemají předem stanovená témata, protože chceme probrat to, s čím aktuálně na posezení dorazíte. Poslední možnost v tomto semestru máte 8. prosince v čase od 13 do 15 hodin v kavárně OUško, respektive v dOUpěti, v přízemí budovy G na ulici Mlýnská 5 v centru Ostravy.