Kvalita vysokoškolské výuky není pro Ostravskou univerzitu jen prázdné heslo ve strategických dokumentech a akreditačních spisech. Dokazuje to velký zájem vyučujících o inspirační festival Učím na Ostravské, na kterém získali náměty k rozvoji své výuky, vyměnili si tipy na efektivní vyučovací metody, na využití umělé inteligence nebo také jak na výuku v kombinované a distanční formě studia.

Ve zpětné vazbě většina účastníků shodně uvedla, že akci nejlépe vystihly přívlastky: inspirativní, přátelský, nápaditý a přínosný.

„Chtěli jsme nabídnout různorodá témata z oblasti vysokoškolské didaktiky, šířit povědomí o profesních standardech vysokoškolských vyučujících a čerpat z evidence-based přístupu ke kvalitní výuce,“ vysvětluje Petra Paquet z organizačního týmu. Akci připravovali „vyučující pro vyučující“ a kromě již zmíněného byla také příležitostí setkat se a sdílet příklady dobré praxe.

Právě cíle, které si organizátoři vytyčili, se jim podařilo naplnit. Na inspiračním festivalu se podle slov zúčastněných nejen vzdělávali, ale také upevňovali kolegiální vztahy či trávili čas užitečně. „Ve zpětné vazbě většina účastníků shodně uvedla, že akci nejlépe vystihly přívlastky: inspirativní, přátelský, nápaditý a přínosný. Vyučující si především pochvalovali možnost prakticky si věci vyzkoušet, otevřeně diskutovat s kolegy nebo také fakt, že lépe zapadli do celouniverzitní komunity vyučujících,“ vyjmenovává Paquet.

Budu se více zaměřovat na věci, které můžu sama změnit než na ty, které změnit nemůžu.

Vyučující přišli řešit i to, jak skloubit svou výzkumnou činnost s tou pedagogickou. Učení je časově náročná činnost, pokud ale víte „jak na to“, ušetříte si komplikace s neplněním úkolů ze strany studentů či předčasnými odchody ze studia, které mají nemalé finanční dopady pro všechny strany… Jak ukázal festival, mnohdy stačí i drobné zásahy ke spokojenosti obou stran. Eliška ve zpětné vazbě doslova uvedla myšlenku: „Celý den (na festivalu) přemýšlím o tom, že by bylo skvělé se mezifakultně obohacovat pravidelně. Také otevřít se více spolupráci. U nás je “ovzduší” spíše přetížené – odučíme, běžíme do praxe, po večerech opravujeme práce diplomové nebo bakalářské, tempo je mnohdy vražedné a nikdo si podle mě pod tímto provozním tlakem neuvědomuje, že je třeba změna, i kdyby jen malá.“

Paní Linda si z kulatého stolu odnesla přesvědčení, že je třeba výuku posouvat: „Budu se více zaměřovat na věci, které můžu sama změnit než na ty, které změnit nemůžu.“ Už malá změna v přístupu udělá více než opakované nářky na systém nebo studenty.

K Učím na Ostravské se přidala Univerzitní knihovna OU a OUshop s literaturou pro vyučující, Centrum pro kvalitu s nabídkou nového způsobu evaluace a studentský tým projektu Komenský v krabičce s výukovými kartami. Kolegové z Katedry informačních a komunikačních technologií PdF OU na místě půjčovali tablety a seznamovali s jejich využitím ve vysokoškolské výuce.

Program byl bohatý a různorodý, probíhal paralelně až v pěti sekcích zároveň, proto některé účastníky mrzelo, že nestihli vše. Příležitost otevírat pedagogická témata platforma Učím na Ostravské nabízí během celého akademického roku.

Kde se můžeme setkat?

Na akreditovaném kurzu určeném doktorandům a začínajícím akademikům bez předchozí pedagogické průpravy. Sylabus předmětu REK/PDKOM naleznete na Portále. Blokově jsme spojili čtyři semináře dohromady a absolvovat je můžete už 30.–31. 8. v čase 8:30–16:30 v učebně G-206. Přihlášky najdete zde.

Na otevřených diskusních setkáních pro všechny vyučující na OU – První se uskuteční 20. 10. v 13:00–15:00 v kavárně v přízemí budovy G. Probereme téma: „Proč je důležité učit jinak a co to znamená?“ Další setkání se konají 10. 11. a 8. 12. ve stejný čas a na stejném místě. Na akci se není třeba registrovat.

Na workshopu „První psychologická pomoc pro práci se studenty“, ta se koná: 13. 9. v 13:00–16:00 v učebně G-206 nebo také 24. 11. rovněž v 13:00–16:00. Přihlašujte se zde.

iPady pro podporu moderní výuky na VŠ – připravujeme pro vyučující sérii kurzů a také individuálních poradenství k digitálním technologiím. Připraveno je 100 tabletů pro výukové účely určené akademickým pracovníkům. Rezervujte si svůj tablet již nyní!

Využít můžete i kolegiální podpory (nejen) v rámci Otevřených hodin – od zavádění interaktivních technik přes způsoby hodnocení studentů až po přípravu studijního programu a nové evaluace. Nebo se zapojte do některé z pracovních skupin a komunit, které fungují na OU.

Celkový přehled naleznete na SharePointu „Učím na Ostravské“ (přihlášení pomocí univerzitního účtu PříjmeníJménoČíslo@osu.cz). Pozvánky na akce a tipy do výuky sledujte na sociálních sítích Učím na Ostravské (Facebook a Instagram) nebo napište na mail: petra.paquet@osu.cz

Fotogalerie: