Seznamte se s ostravskou pobočkou Psychočas skrz medailonky lidí působících na vedoucích pozicích. Třeba vás něco zaujme a také se stanete členy některého z týmů. Nebo vás inspirujeme k návštěvě některé ze skvělých akcí, které pořádají.

David Peca | Manažer pobočky

„Mojí funkcí je především komunikace s Radou (prezidentkou, viceprezidentkou a tajemnicí) a také s manažery z ostatních poboček, PR, HR a projektovou manažerkou, vedením fakulty a katedry psychologie OU a s koordinátory jednotlivých projektů na pobočce. Dále se starám o finance, dohlížím na formální záležitosti, celkový chod pobočky a pomáhám koordinátorům a členům týmů realizovat jejich vize a projekty a řeším případně vzniklé problémy. Na pozici Manažera jsem se přihlásil, protože se mi líbí celkový koncept spolku a jeho aktivity.“

„Líbí se mi spojení napříč republikou a to, že mám možnost se seznámit se studenty psychologie z jiných kateder. Rád vidím, že se věnovaný čas přípravám vyplatí a můžeme se ohlédnout za skvělými akcemi – edukačními i volnočasovými.“

Daniela Krchnavá | koordinátorka HR

„Ahoj volám sa Daniela a v ostravskom Psychočase mám na starosti HR. Mojou prácou je mať prehľad o našom celom dianí. Konktétnějšie je to prehľad členoch a ich úlohách v Psychočase. Ak si človek, ktorý má rád prehľad a organizáciu, určitě by si sa v tom našel/našla tiež! 😊“

Barbora Vlčková a Anna Šimoníková | koordinátorky Akčního týmu

„Akční tým je složka Psychočasu, která má na starost adaptační kurz neboli DoStředy a Psychopárty konané dvakrát do roka. DoStředy nabízí prvnímu ročníku studentů psychologie možnost se seznámit se svými spolužáky. Psychopárty je společenská akce, kde se mohou neformálně potkat studenti i učitelé. V zimním semestru pasujeme prváky, v letním semestru se loučíme se třeťáky. Baví nás určitě organizovat věci, vést lidi ke společnému cíli a ke spolupráci. Dává nám to pocit smysluplné práce a dobrý pocit.“

fotografie: Psychočas

Helena Beranová | koordinátorka týmu projektů a vzdělávání

„Spolu s dalšími členy týmu se snažíme našim studentům přiblížit praxi z oboru psychologie. Snažíme se pro naše studenty domluvit různé akce, workshopy, exkurze. Tento rok se mají studenti opravdu na co těšit. Pod tým projektů a vzdělávání patří další projekty. Každý má svého koordinátora, který vám o svém projektu řekne víc. Jsem opravdu velmi ráda, že máme tolik šikovných a aktivních studentů a projektů stále přibývá. Například novým projektem našeho týmu je Mens Sana. S celým týmem se setkáváme, vymýšlíme možné aktivity pro studenty, mluvíme o proběhlých akcích… Věřím, že když dáme hlavy dohromady, vymyslíme cokoliv. Tuto práci vnímám jako velmi obohacující, nejen kvůli znalostem a zkušenostem, které získávám, ale také kvůli šikovným lidem, o kterých vím, že se na ně mohu spolehnout.“

„Snažíme se pro naše studenty domluvit různé akce, workshopy, exkurze. Tento rok se mají studenti opravdu na co těšit.“

Andrea Ens | koordinátorka Buddy projektu

„Ráda vzpomínám na své první dny na vysoké, kdy jsem šla se svou Buddy skupinkou posedět do kavárny a postupně jsem se dozvídala plno zajímavých a důležitých informací, které bych se jinak nedozvěděla. Zároveň pro mě bylo skvělé poznat i studenty z vyššího ročníku a vědět, že se na ně můžu kdykoliv obrátit. To byl důvod, proč se mi Buddy projekt tolik zalíbil a rozhodla jsem se stát jeho koordinátorkou.  Koordinátorství Buddy projektu mi dalo zejména příležitost vyzkoušet si, jak organizovat tým lidí a také možnost poznat další studenty, protože právě to vzájemné propojení mě na tom nejvíce baví.“

„Mám radost, když můžu někomu poradit a když pak vidím známé tváře chodit po chodbách naší univerzity.“

Pavlína Balonova | koordinátorka projektu Bylo nebylo

„Bylo nebylo je projekt pod záštitou celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Původním plánem Bylo nebylo bylo docházet číst dětem do městské nemocnice Ostrava na dětské oddělení pohádky a snažit se jim tak zpříjemnit pobyt v nemocnici. Tým se nyní skládá ze sedmi členů od prvního po třetí ročník. Bohužel se zhoršující se situací byly nemocnice opět uzavřeny, a proto plánujeme něco nového. Projekt se snažíme rozšířit do dětských domovů. Ovšem i nadále bude projekt zaměřen na čtení dětem, zvýšení zájmu o knížky, rozvoj fantazie a rozšíření slovní zásoby. Plně doufám, že se nám to povede.

„Co se s dětmi různého věku setkávám a pracuji, přijde mi, že přestávají jevit zájem o knížky, což vnímám jako velkou škodu.“

Do tohoto projektu jsem se přihlásila, neboť je to skvělá příležitost v rámci toho, co v současnosti dělám a chtěla bych dělat i v budoucnu. A to je práce s dětmi. Co se s dětmi různého věku setkávám a pracuji, přijde mi, že přestávají jevit zájem o knížky, což vnímám jako velkou škodu. Čtení dětem pomáhá nejen na kognitivní úrovni, ale také s fantazií a kreativitou. Pokud děti čtou, je to nejčastěji proto, že musí, a mnohdy textu, který čtou, ani nerozumí. Jsem velmi vděčná, že takové projekty existují a že se jich můžeme účastnit a pomáhat tím druhým.“

Petra Macíčková | koordinátorka projektu Psychotalks

„Psychotalks je projekt organizovaný pod záštitou studentské asociace Psychočas. Cílem Psychotalks je otevírání a přibližování témat, která souvisí s oborem psychologie nejen studentům, ale i široké veřejnosti, tudíž jste všichni srdečně zváni!

Tento projekt probíhá formou pravidelných přednášek konaných v aule FSS jednou za měsíc, jež jsou vedeny buď odborníkem z praxe, nebo člověkem, který má přímou zkušenost s některou psychologickou nebo psychiatrickou diagnózou, popř. jiným psychologickým fenoménem.
Za projektem stojí tým studentů psychologie Ostravské univerzity, které baví organizovat události, spolupracovat a mají zájem obohacovat sebe i ostatní o nové vědomosti a širší přehled v psychologické problematice.“

Dominik Sosna | koordinátor projektu Mens Sana

„Mens Sana je dalším v řadě projektů studentské organizace Psychočas, který umožňuje aktivním studentům zapojit se a pomáhat lidem jako dobrovolník. Projekt Mens Sana je realizován ve spolupráci se stejnojmennou organizací, která nabízí služby duševně nemocným. Svým klientům poskytuje péči o duševní zdraví, sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické a vzdělávací programy a mnoho dalšího.

Tento projekt jsem si vybral, protože věřím, že podílení se na rehabilitaci klientů mě obohatí cennými zkušenostmi, prohloubí mé znalosti teoretické i praktické, rozvine mé schopnosti a v neposlední řadě naplní pocitem dobře odvedené práce, která má smysl a lidem zlepšuje jejich život.“