Anna Dobošová se na Pedagogickou fakultu OU dostala tak, že reagovala na výběrové řízeni do týmu pracovníků Centra dalšího vzdělávání. Následně se stala jedním ze členů této pracovní skupiny. Před nástupem na zaměstnaneckou pozici na Fakultě se věnovala téměř deset let vzdělávání dospělých, avšak jiné cílové skupině.

Centrum dalšího vzdělávání má na Pedagogické fakultě OU dlouhou historii – vzniklo na počátku 90. let 20. století a založil ho docent Josef Mrhač.

Od začátku se centrum věnovalo vzdělávání pedagogických pracovníků, tedy programům, kde lidé z praxe mohli získat pedagogickou kvalifikaci nebo kde si pedagogové mohli svou praxi rozšířit, doplnit a prohloubit. V roce 1999 změnil Ústav celoživotního vzdělávání a dalšího rozvoje název na Centrum dalšího vzdělávání, který zůstal dodnes. Centrum se věnuje pořád stejné činnosti, avšak z důvodu velkých legislativních změn na počátku 21. století se činnost stále upravuje.

Centrum dalšího vzdělávání je v podstatě takový propojovací článek, které spojuje akademické prostředí s posluchači.

Více se dovíte ve videu: