Naši medici budou radit v informačním stánku v Nové Karolině. „Náš infostánek studentům přiblíží celkovou problematiku HIV/AIDS. Dozví se o možnostech prevence, nejnovějších možnostech léčby, nahlédnou do nejaktuálnějších statistik v rámci ČR a poznají širokou nabídku testovacích míst v Moravskoslezském kraji,“ zve medička naší Lékařské fakulty Frederika Šlangová, která se problematice reprodukčního zdraví věnuje už pátým rokem.

Co Frederiku za tu dobu stále překvapuje? „Zcela upřímně jsem častokrát zaskočená, že i studenti vysokých škol mají občas mezery ve vědomostech týkajících se například sexuálně přenosných chorob.“

Přijďte proto zjistit víc. Nejen za našimi studenty, ale také například do „Tradiční tramvaje proti Aids“, která bude jezdit po frekventovaných ostravských trasách od 14 do 16 hodin nebo na workshop organizace ROZKOŠ bez RIZIKA do Plato. Zároveň si můžete nechat udělat rychlotest na HIV v mobilní poradně před Forem Nová Karolina.

Na akcích se podílejí ostravská pobočka Mezinárodní asociace studentů medicíny (IFMSA CZ Ostrava), Česká společnost AIDS pomoc, z. s. (ČSAP), ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (R-R) a Zdravotní ústav Ostrava (ZÚ Ostrava).

Akce podpoří Dopravní podnik Ostrava a Magistrát města Ostravy, který stejně jako obchodní centrum Forum Nová Karolina tento den nasvítí do červených barev dvě výškové dominanty města Ostrava – most Miloše Sýkory a věž Nové radnice. Tím tak upozorní veřejnost na problematiku HIV v našem regionu.