Už v březnu si mohli současní ukrajinští studenti Ostravské univerzity požádat o mimořádné stipendium 5 tisíc korun jednorázově a pravidelné měsíční stipendium 7 a půl tisíce korun. Část prostředků na stipendia jde z transparentního účtu univerzity, na který přispívají zaměstnanci, studenti i přátelé Ostravské. Vyplaceno studentům z něj bylo už přibližně půl milionu korun!

Od října bude Ostravská vyplácet také stipendia pro nové ukrajinské studenty – 10 tisíc korun jednorázově a pravidelných 10 tisíc korun měsíčně. Podmínky stipendií jsou podrobně rozepsány ve dvou nových opatřeních rektora.

Jsme připraveni poskytnout stipendia nejen našim stávajícím ukrajinským studentům, ale také čtyřiceti novým ukrajinským studentům, kteří se na Ostravskou univerzitu zapíší ke studiu v září.

„Válečná situace na Ukrajině je vážná a všichni hledáme způsoby, jak pomoci. Jsme přesvědčeni, že jako univerzita máme odpovědnost podpořit mladé lidi ve studiu a nenechat je vypadnout kvůli těžké sociální situaci ze vzdělávacího procesu. Jsme připraveni poskytnout stipendia nejen našim stávajícím ukrajinským studentům, ale také čtyřiceti novým ukrajinským studentům, kteří se na Ostravskou univerzitu zapíší ke studiu v září. Na Ostravské univerzitě se ale neomezujeme jen na vzdělávání. Mimo řady dalších forem pomoci na všech fakultách organizuje naše Poradenské centrum ve spolupráci se studentskými spolky adaptační aktivity včetně kurzů češtiny pro uprchlíky ubytované na kolejích i jinde v Ostravě,“ uvádí rektor Jan Lata.

Souhrnné informace Ostravské univerzity pro zasažené válkou na Ukrajině a pro ty, co chtějí pomáhat najdete na stránce osu.cz/ukraine-info.

„Aktuálně jsou znovu otevřeny přihlášky k téměř všem studijním programům přírodovědecké fakultě, na počátku května se otevře podávání přihlášek na fakultu pedagogickou, filozofickou, sociálních studií a na fakultu umění, a v červnu plánuje otevřít přihlášky na vybrané programy také Lékařská fakulta OU,“ jmenuje prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání Aleš Zářický a dodává, že druhá kola přijímacích řízení mají upravené podmínky, které aktuálně povoluje zákon a které zohledňují situaci ukrajinských studentů. Podávání přihlášek se uzavře 15. července a později.

Uchazečům nabízíme již nyní sérii intenzivních kurzů českého jazyka, aby měli možnost nastoupit v září ke studiu již se solidními základy nebo dokonce pokročilou znalostí češtiny.

„Uchazečům z Ukrajiny bude odpuštěn poplatek za přihlášku. Slevy nebo odpuštění poplatků za studium v anglických programech budou řešeny na příslušných fakultách individuálně na žádost konkrétního studenta, ale předpokládáme, že ukrajinští studenti budou mít zájem především o studium v českých studijních programech, které je pro všechny studenty bez rozdílu bezplatné. Tam, kde je to možné, využijeme možnosti nepožadovat od uchazečů certifikát o vysoké kompetenci v českém jazyce, který studenti opouštějící Ukrajinu během válečných měsíců přirozeně nemají možnost získat. Namísto toho nabízíme uchazečům již nyní sérii intenzivních kurzů českého jazyka, aby měli možnost nastoupit v září ke studiu již se solidními základy nebo dokonce pokročilou znalostí češtiny,“ jmenuje další formy podpory prorektorka pro mezinárodní vztahy Renáta Tomášková a dodává, že intenzivní kurzy češtiny nabízí uchazečům o studium zdarma Centrum mezinárodní spolupráce OU společně s Katedrou českého jazyka FF OU. Na přelomu května a června a pak opět srpna a září proběhnou ještě další dva turnusy intenzivních kurzů se skupinami pro začátečníky i pokročilé.

V současné době je na Ostravské univerzitě také asi dvanáct ukrajinských akademiků a s několika dalšími jsou fakulty OU v jednání o možné pracovní pozici.

Ostravská univerzita zároveň vytváří zázemí pro akademiky a studenty z ukrajinských univerzit. „Šest ukrajinských studentů přijala Ostravská do krátkodobých programů, ti mají vytvořené studijní plány na míru, podle svého zaměření, a během pobytu v krátkodobém programu rovněž získají finanční podporu. V současné době je na Ostravské univerzitě také asi dvanáct ukrajinských akademiků a s několika dalšími jsou fakulty OU v jednání o možné pracovní pozici. Působí na fakultě filozofické, lékařské, přírodovědecké a sociálních studií, seznamují se s prostředím, učí se česky a společně s českými kolegy plánují vhodnou pracovní náplň – jak pedagogickou, tak výzkumnou,“ popisuje situaci na Ostravské univerzitě Renáta Tomášková.

Většina studentů přijela na Ostravskou univerzitu na semestrální mobilitu a nemalá část akademiků na delší mobility v rámci programu Erasmus+. Na pomoc těmto studentům a akademikům z partnerských univerzit na Ukrajině univerzita využila na 90 tisíc Euro z grantu Erasmus+. Tak rychlá a flexibilní akce byla možná jen díky obrovskému nasazení fakultních koordinátorů a také jejich kolegyň a kolegů z Centra mezinárodní spolupráce OU. To je zároveň prostřednictvím e-mailu v kontaktu s téměř sedmdesáti dalšími uchazeči z Ukrajiny, kteří se zajímají o možnosti studia u nás. Další se obracejí přímo na fakultní studijní oddělení.