Chcete mít náskok před ostatními? Baví vás práce s lidmi, chcete na sobě pracovat, rozvíjet se? Pokud ano, HR modul je pro vás to pravé. Navíc je koncipován tak, aby byl zvládnutelný společně s běžným denním studiem.

Více praxe, méně teorie

To je hlavní myšlenka modulu HR – personální konzultant, kterým za svou existenci prošly desítky studentů. Mnoho z nich nastoupilo po ukončení studia do manažerských pozic do firem, kde v rámci modulu absolvovali svou praxi. Obrovským přínosem modulu je především propojení akademické sféry s firmami a institucemi v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Mezi lektory jsou totiž také manažeři a HR specialisté ze spolupracujících firem. Právě oni seznamují posluchače modulu s měnícím se trhem práce, s tím, co od uchazečů o práci a zaměstnanců očekávají, jak probíhají firemní procesy, jak může uchazeč zaujmout, co by měl umět, jak by se měl prezentovat, aby získal svou vysněnou práci. Student tak má zcela reálnou představu o tom, co ho po ukončení studia čeká. A v modulu toho získá mnohem víc…

Základ každého schopného manažera

V rámci modulu si studenti vyzkouší například nejmodernější technicky pracovních pohovorů, absolvují několik dní ve vybrané firmě, kterou si sami zvolí, přičemž vesměs stínují manažera a navazují cenné kontakty. Smyslem modulu je mimo jiné také ukázat, jak lze začít samostatně podnikat, seznámit se základními manažerskými dovednostmi, modul pomůže odhalit silné i slabší stránky a na ně se pak zaměřit, což je základem každého osobního a pracovního úspěchu, ale i klíč k tomu vybrat si jen ty nejlepší spolupracovníky a zaměstnance. Modul je zkrátka pro každého, kdo má chuť na sobě pracovat, osobnostně růst, získat výhodu a náskok před ostatními na trhu práce.

Absolventi získávají osvědčení o absolvování modulu, což představuje určitou výhodu a dobrý start profesní kariéry například na juniorské pozici pracovníka HR, o něž je na trhu práce dlouhodobě velký zájem.

Co vás v modulu čeká?

Modul probíhá ve dvou semestrech (letním a zimním) a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů (organizační kultura; personální procesy související se strategií a řízením organizace; řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace), praxe HR (v rozsahu 100 běžných hodin u zaměstnavatelů) a závěrečné prezentace v podmínkách simulujících výběrový pohovor na pracovní pozici či podnikatelský záměr. Výuka bude vždy v pátek dopoledne v prostorách Filozofické fakulty, část pak ve vybraných firmách. Praxe je individuální, aby ji bylo možné skloubit s běžným denním studiem. Za absolvování předmětů v rámci modulu získává student další kredity.

Jak se mohu do modulu přihlásit?
Zájemci se mohou hlásit do 18. února 2022 prostřednictvím e-přihlášky (modul je pod záložkou Celoživotní vzdělávání).

Na adresu lucie.dokoupilova@osu.cz zašlete své CV a odpověď na následující dvě otázky:

  • Co vím o oblasti HR (Human Resources), příp. jaké s ní mám zkušenosti?
  • Jaká očekávání mám od modulu HR-personální konzultant?

To je všechno. Těšíme se na Vás!

Jakékoli další dotazy směřujte na garantku modulu dr. Lucii Dokoupilovou.

Chci vědět více o modulu HR – personální konzultant.