Moduly jsou koncipovány tak, abyste je zvládli současně se svým studiem. Je úplně jedno, co studujete, zda umění, přírodní vědy nebo jazyky, tyto moduly vám umožňují vyzkoušet si v praxi práci novináře nebo personalisty. Vyberte, který je vaší osobnosti a preferencím bližší. Přihlásit se můžete do jednoho nebo druhého, ale pozor, počet míst je omezen, proto dlouho neváhejte. Nabízí se vám jedinečná příležitost rozvinout svou osobnost o další znalosti a kompetence, které se vám mohou hodit v každém zaměstnání nebo možná nasměrují vaši budoucí kariéru.

Modul Základy žurnalistiky

Modul Základy žurnalistiky je určen každému, kdo by chtěl zjistit a vyzkoušet si v praxi, co přesně obnáší práce televizního a rozhlasového reportéra nebo píšící novinářky. Během dvou semestrů se seznámíte se základy žurnalistické práce, naučíte se rozlišovat mezi různými žurnalistickými žánry, vyzkoušíte si volně dostupné nástroje určené pro tvorbu audiovizuálních obsahů a na vlastní kůži poznáte prostředí ostravského studia České televize, Českého rozhlasu a redakční práci v Deníku N.

Modul je velmi prakticky zaměřený, trvá 2 semestry a skládá se ze 4 předmětů. Po krátkém teoretickém úvodu v letním semestru (Úvod do žurnalistiky vyučuje Miroslav Vlček, Katedra sociologie) na vás čeká Žurnalistická dílna (vyučující: Karolína Klinková, Deník N, Radek Wiglasz, ČT Ostrava a Silvie Mikulcová, ČRo Ostrava). V zimním semestru pak následují předměty Dramaturgické praktikum, jehož součástí je příprava absolventského projektu a přednášky vybraných odborníků a odbornic z české mediální praxe a Praxe v médiích, kterou bude možné realizovat v ČT Ostrava nebo ČRo Ostrava. Výuka všech předmětů bude probíhat blokově, vždy v rámci jednoho dne (bude upřesněno).

Modul se vyučuje pod katedrou sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, přihlášku však hledejte pod Celoživotním vzděláváním (CŽV) a podávejte ji prostřednictvím vám známé e-přihlášky. Hlásit se můžete v období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023. Vzhledem k povaze modulu je jeho kapacita omezena na 20 osob. Výběr studujících proběhne na základě hodnocení motivačních dopisů, které jsou nutnou součástí přihlášky, nezapomeňte jej proto přiložit k e-přihlášce!

Motivační dopis by měl mít následující strukturu: 1) motivace ke studiu modulu; 2) dosavadní zkušenosti s tvorbou mediálních obsahů; 3) očekávání od studia modulu. Při hodnocení motivačního dopisu bude brána v potaz i jeho stylistická stránka. Rozhodnutí o ne/přijetí do modulu bude všem sděleno do 31. 1. 2023. Do modulu se mohou hlásit studující Ostravské univerzity, přičemž studijní program, stupeň ani forma studia nehrají roli.

Garantem modulu je Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D. V případě jakýchkoliv dotazů jej kontaktujte e-mailem na adrese: miroslav.vlcek@osu.cz.

Modul HR – personální konzultant

Pro ty z vás, kterým je blízká práce s lidmi a chce se seznámit s prostředím soukromých firem a jejich řízením, je určen modul HR – personální konzultant. Modul je rovněž dvousemestrální a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů (organizační kultura; personální procesy související se strategií a řízením organizace; řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace) a praxe u vybraného zaměstnavatele v rozsahu 100 hodin. Na závěr modulu čeká posluchače prezentace v podmínkách simulujících výběrový pohovor na pracovní pozici či představené vlastního podnikatelského záměru. Praxe je individuální, aby ji bylo možné skloubit s běžným denním studiem. Závěrečné prezentace se uskuteční před komisí složenou z pedagogů OU a personalistů a HR specialistů ze spolupracujících firem a institucí. Po ukončení všech součástí modulu získá úspěšný absolvent profesně rozšiřující osvědčení „HR – personální konzultant“.

Zájemci o studium se mohou hlásit od 1. 12. rovněž prostřednictvím e-přihlášky, součástí je také motivační dopis, který je třeba zaslat emailem na garantku modulu dr. Lucii Dokoupilovou: lucie.dokoupilova@osu.cz. Modul naleznete v e-přihlášce pod Celoživotním vzděláváním (CŽV).