Univerzita je prostředím, jež nevede studenty pouze k vyššímu vzdělání, ale které rozvíjí talenty všech členů akademické obce, dává jim možnost se seberealizovat a motivuje je na cestě za co nejlepšími výsledky. S tímto vědomím vznikly Ceny rektora Ostravské univerzity, které jsou odměnou pro nadané a aktivní zaměstnance a studenty. Nominace jsou spuštěny, podávat je můžete do konce srpna.

V minulém roce získala cenu rektora mimo jiné docentka Kateřina Glumbíková za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademických a vědeckých pracovníků OU. S oceněním se, stejně jako letos, pojila také finanční odměna. „Peněžní obnos jsem využila k dalšímu sebe-rozvoji, konkrétně v oblasti psaní mezinárodních výzkumných projektů, kdy jsem se snažila získávat zkušenosti z dobrých praxí v zahraničí. Věřím, že díky poskytnuté částce budu schopná v příštím roce podat konkurenceschopný, a co více, inovativní, výzkumný projekt v jedné z nejprestižnějších výzev o poskytnutí dotace na realizaci mezinárodního výzkumu v oblasti sociálních věd,“ uvedla.

Proč se rozhodnout svého vyučujícího nominovat? Důvodů je celá řada: Například pokud pro vás vyučující připravil či připravila zajímavý online kurz a vás tento způsob výuky zaujal či inspiroval – rozhodně je to dobrý důvod pro nominaci.

Nebo studujete s kreativním spolužákem či spolužačkou, kterým není jedno, co se děje v naší společnosti a aktivně se zapojují do její proměny? Nebojí se řešit velké a zásadní problémy? Pomáhají, komu mohou? Neváhejte a nominujte je!

Nejen studenti, ale i akademici mohou nominovat své kolegy. Například takové, kteří dosáhli významných vědecko-výzkumných nebo uměleckých výsledků. Ti pak mohou být oceněni až 100 tisíci korunami na další rozvoj své činnosti.

Pokud jsou vědečtí či umělečtí pracovníci Univerzity uznávaní nejen ve svém okolí, ale jejich věhlas sahá až za hranice republiky, jedná se rovněž o dobrý důvod je na cenu nominovat.

A jak vypadá konkrétní výčet kategorií?

  • Cena za vynikající dlouhodobou vzdělávací činnost nebo mimořádnou inovaci ve vzdělávání
  • Cena za mimořádnou vědecko-výzkumnou nebo uměleckou činnost akademických a vědeckých pracovníků OU do 35 let
  • Cena za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou, uměleckou činnost nebo činnost pro občanskou společnost akademických a vědeckých pracovníků OU
  • Cena za významné umělecké dílo/uměleckou činnost studentů OU
  • Cena za mimořádný vědecko-výzkumný výsledek/vědecko-výzkumnou činnost studentů OU
  • Cena rektora za významnou činnost studentů OU pro občanskou společnost

Vyplněný nominační formulář (ke stažení níže) odevzdávejte na sekretariátu rektora, a to do 31. srpna. Kromě informací o navrhovateli a nominované osobě je potřeba doložit také přílohy, které se liší pro každou kategorii nominace. Jde například o odůvodnění návrhu, profesní životopis či doporučující dopis.

Ocenění budou slavnostně předána na výročním Akademickém dni Ostravské univerzity 14. listopadu 2022.