Vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti,

tradiční přání do nového roku, tedy hodně zdraví, dostává v posledních letech jiný význam, a není to již jen obvyklá fráze. I proto Vám upřímně přeji pevné zdraví a jsem optimista – díky očkování zvládneme i tuto epidemii. V loňském přání jsem Vás na tomto místě žádal o to, abyste se nechali očkovat, protože „všichni chceme znovu chodit normálně do škol, v březnu jít k Radovi nebo k Poníkovi, v dubnu na Janáčkovu filharmonii, do Myrona, do Míru a na Vítkovice, v květnu na Majáles a na Baník, v červenci na Colours a v létě, pokud možno, kam budeme chtít.“ Úplně se to letos nepodařilo, ale pevně věřím, že v příštím roce to už půjde!

Tato epidemie má ale, mimo zbytečných úmrtí a rodinných tragédií, i další vážné důsledky. Naprosté rozostření pohledu na to, co je pravda a co lež, rostoucí nedůvěru k faktům a agresivitu vůči lidem s jiným názorem. Zcela se ztratil účel diskuse, jejímž cílem není rozhodovat, ale věc z různých stránek pečlivě rozebrat. Nyní se nediskutuje, ale překřikuje.

Proto bych nám přál, mimo zdraví, i toleranci vůči názorům jiných. Omlouvám se za toto klišé, ale – pojďme se na sebe v roce 2022 usmívat.

Jan Lata