Už 208 studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) je v aktivní službě, dalších 65 v následujících dnech nastoupí. Každým dnem rostou počty studentů, kteří se rozhodli dobrovolně pomáhat v nemocnicích i dalších zařízeních. Některých z nich se dotýká pracovní povinnost uložená Vládou ČR v rámci nouzového stavu, podle koordinátorky dobrovolníků Michaely Škerkové se ale studenti hlásí sami a dobrovolně, bez ohledu na to, zda se jich povinnost týká.

„Naše iniciativa vznikla ještě před nařízením vlády o pracovní povinnosti. Pomáháme na mnoha místech po celém Moravskoslezském kraji, pracujeme prakticky ve všech nemocnicích v Ostravě, máme studenty v nemocnici v Havířově, Karviné, Orlové, Frýdku-Místku, Opavě, Třinci, Novém Jičíně, na poliklinice v Hlučíně a dalších,” vyjmenovává.

Celkově se k dobrovolné pomoci zatím přihlásilo téměř 700 studentů, kteří jsou průběžně umísťováni do různých zdravotnických zařízení podle potřeby, třeba v zařízeních následné intenzivní péče Chronicare, v Alzheimercentru, v domovech pro seniory, v Charitě Ostrava a podobně.

„Zapojeni jsou nejen studenti medicíny, ale také mnohých dalších oborů, jako například všeobecné sestry, zdravotničtí záchranáři, fyzioterapeuti, porodní asistentky nebo studenti ochrany veřejného zdraví, kteří pomáhají i na Krajské hygienické stanici,“ vysvětluje Eliška Vaňková, další z šestičlenného týmu koordinátorů, který s pomocí vedení fakulty pomoc zprostředkovává.

Jednou z dobrovolnic je i Simona Ferencová, studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (LF OU). Pracovní povinnost se jí sice netýká, ale denně od 6:30 do 14:30 pomáhá ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) na zdánlivě jednoduché pozici: všem pacientům, kteří vstupují do budovy polikliniky, musí změřit teplotu a dále je nasměrovat. Ve skutečnosti na ní ale leží velká zodpovědnost.

„Jsme v první linii a musíme se postarat o to, aby nikdo, kdo může být jen potenciálně nakažený, neohrozil pacienty nebo zdravotníky. Někdy je to velmi náročné, lidi bývají i agresivní, ale máme k dispozici ochranku,“ objasňuje Simona. „Také musíme být sami opatrní, po příchodu domů vydezinfikovat vše, čeho jsme se dotýkali – brýle, klíče, mobil, boty, všechno. Kdyby se někdo z nás nakazil, znamenalo by to karanténu pro všechny kolegy, a to by bylo velmi vážné. Naštěstí nám nemocnice poskytuje všechny potřebné ochranné pomůcky, za to děkujeme.“

Ačkoli je podle ní občas náročné kombinovat studijní povinnosti s prací v nemocnici, protože někteří učitelé vyžadují přítomnost na online seminářích, nestěžuje si. „Studenty, kteří pomáhají v nemocnicích, bychom neměli heroizovat. Je to naše morální povinnost. Jsem student medicíny, jednou jsem se rozhodla, takže je naprosto samozřejmé, že v nouzovém stavu nastoupím,“ doplňuje Simona.
Právě na triážích, tedy třídění pacientů u vstupu, jsou podle ředitele FNO Jiřího Havrlanta studenti největším přínosem. „Jsme velmi vděční za jejich pomoc. Je důležitá pro pacienty i lékaře, které svým zodpovědným přístupem chrání. Patří jim velká úcta a poděkování,“ říká a dodává, že jsou studenti významnou oporou také na chirurgii, interně, gynekologii a porodnici.

Vděk dávají podle studentů najevo nejen lékaři a sestry, ale také pacienti. Juliáně Kolárové, která studuje porodní asistenci a momentálně pomáhá právě na gynekologicko-porodnickém oddělení ve FNO, dokonce jedna z pacientek poděkovala veřejně: „Děkuji hlavně Julči, studentce Ostravské univerzity, která mě opečovávala a suplovala mi roli partnera,“ napsala spokojená rodička v komentáři na Facebooku.

„Velmi mě to potěšilo, člověk pak ví, že to, co dělá, má smysl a skutečně to lidem pomáhá. To je velice důležité v naší práci,“ říká Juliana, která na gynekologicko-porodnické oddělení chodí na 12hodinové směny. Je k ruce personálu i maminkám.

Pro studenty je to samozřejmě  cenná praxe, a to i v případě zmiňované triáže. „Naučit se jednat a domluvit se s každým, třeba i agresivním nebo arogantním člověkem, to je pro lékaře zásadní. V tomto ohledu je tato praxe pro mě velkým přínosem,“ vysvětluje Adéla Edelsbergová, která je rovněž u triáže, avšak v nemocnici v Orlové.

Kromě studentů LF OU pomáhají ale také další studenti napříč univerzitou. Jejich aktivity koordinuje Poradenské centrum, které pro všechny dobrovolníky i zájemce o pomoc jakéhokoli charakteru zřídilo web pomahame.osu.cz.

„Jsem na naše studenty velmi hrdý. Neptají se, jestli se jich týká pracovní povinnost nebo ne, pouštějí se do všemožných forem pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Všem děkuji za jejich nasazení a vytrvalost. Máte můj obdiv,“ vzkázal dobrovolníkům rektor Ostravské univerzity Jan Lata.