Všech uživatelů Ostravské univerzity se v minulém roce dotkl projekt zavedení takzvaného IDM (Identity Management), který přinesl sjednocování uživatelských účtů a jednodušší a bezpečnější správu přihlašovacích údajů.

Většina z vás si již pravděpodobně změnila uživatelské jméno i heslo a nastavila si správně svá zařízení. Pokud však ne, jsou služby, které z tohoto důvodu přestanou od 1. února 2024 fungovat. Jejich přehled i podrobnější vysvětlení najdete právě v tomto článku.

Did you not set a new username and password? These IT services may stop working for you at the end of January. Read this article in English

Eduroam

31. ledna bude ukončena možnost přihlášení se do WiFi sítě Eduroam pod původním přihlašovacím jménem a heslem. Funkční tak bude již jen přihlášení novým jednotným přihlašovacím jménem a novým heslem nastaveným pro Eduroam (pozor, heslo musí být odlišné od hesla do systémů OU).

Pokud jste si ještě heslo pro Eduroam neměnili, proveďte to, abyste tuto WiFi síť mohli využívat i nadále. Heslo změníte v Portálu OU (Moje stránka –> Změna hesla –> Změna hesla – eduroam) – najdete zde i požadavky, které toto heslo musí splňovat.

Nezapomeňte, že nové uživatelské jméno i heslo musíte zadat ve všech svých zařízeních (například počítač, mobil, tablet), na nichž se k této WiFi síti připojujete.

Podrobné informace o změnách najdete v tomto přehledném dokumentu umístěném v Portále OU nebo na stránkách https://eduroam.osu.cz.

VPN

Podobná situace nastává také u přihlašování do VPN sítě Ostravské univerzity – poslední lednový den bude ukončena možnost přihlašování se do VPN sítě OU původním přihlašovacím jménem a heslem.

Od února se tak přihlásíte pouze novým jednotným přihlašovacím jménem a novým heslem, které jste si dříve nastavili v Portálu OU (jde o stejné heslo, jakým se přihlašujete právě do Portálu OU).

Změny se netýkají speciálních VPN účtů, ty jsou však vytvářeny pouze na základě odůvodněné žádosti.

Také o těchto změnách se dočtete v přehledném dokumentu umístěném na Portále OU. Obecné návody a další informace k VPN Ostravské univerzity najdete na stránce https://cit.osu.cz/vpn.

Studentská pošta

Změny se dotknou také studentské pošty. 31. ledna dojde k vypnutí staré studentské pošty, která již nově nebude přístupná ani pro čtení. Všichni studenti tak budou ke své mailové poště přistupovat prostřednictvím Exchange Online, tedy přes https://outlook.office.com.

Více informací a návod na nastavení poštovních systémů najdete v tomto dokumentu.

Poštovní klienti třetích stran (například Mozilla Thunderbird)

31. ledna bude ukončena možnost odesílání zpráv přes servery mailer2.osu.cz prostřednictvím klientů třetích stran (jde například o Mozillu Thunderbird). Uživatel bude muset provést změnu konfigurace klienta v závislosti na tom, zda je uživatel v On-Premises Exchange (obvykle jde o zaměstnance) nebo Exchange Online (obvykle studenti).

Více informací o přihlášení k poštovním systémům, a to jak pro zaměstnance, tak studenty, najdete v tomto dokumentu.

V případě problému se obracejte na technický support: mail@helpdesk.osu.cz.

Konec platformy Stream (Classic)

K této změně již nedochází z důvodu zavedení IDM, je vynucena ze strany Microsoftu, který ukončuje provoz zastaralé technologie, kterou nahrazuje technologií novou.

Od 31. ledna uživatelé Stream (Classic) již nebudou moci vytvářet živé události. Dne 15. dubna pak dojde k ukončení celé služby Stream (Classic), nahrazena bude službou Stream (na SharePointu). Nová verze umožňuje nahrávat videa na platformy napříč Microsoft 365 a přistupovat k nim z jednoho centrálního umístění na adrese: https://stream.office.com.

Uživatelé mohou migrovat svůj obsah ručně nebo po domluvě se správci Microsoft 365, a to prostřednictvím helpdeskové fronty cloud@helpdesk.osu.cz.

Více informací o službě Stream se dočtete tady, o migraci dat pak na tomto anebo na tomto odkaze.

Co přineslo IDM? Přečtěte si starší článek k jeho zavádění