JÁ SAMA je název nové výstavy galerie GAFU, která bude slavnostně zahájena 20. dubna v 17 hodin.

Společným východiskem jednotlivých autorských příspěvků je představa dívčího pokojíčku, příslovečného prostoru bezpečí, soukromí, ale také místa, kde se spřádají plány a odkud směřují první kroky do otevřeného světa dospělosti. Název projektu „JÁ SAMA“ určitou dvojznačností spojuje ambivalentní představy nezávislosti/samoty, suverenity/osamělosti, zodpovědnosti za sebe/zodpovědnosti sobě.

Formálně různorodá kolekce vystavených děl obsahující malby, video či instalace je prezentací práce Ateliéru kresby, ve kterém se vlastní myšlení kresbou stává základem tvůrčího procesu směřujícího k realizaci ve finálním médiu.

Vystavovat bude osm autorek z Ateliéru kresby Fakulty umění Ostravské univerzity: Aneta Beranová, Jitka Králová, Lucie Macková, Kristýna Matalová, Antonie Nová, Johana Pulgretová, Daniela Šimáčková a Martina Zatloukalová.

Kurátorem výstavy je vedoucí ateliéru docent Josef Daněk.

Výstavu budete moci navštívit v galerii GAFU, která se nachází v Ostravě na adrese Českobratrská 16, a to do 20. května 2022.

Navštivte také facebookovou událost výstavy.