Pro některé bylo udělení Nobelovy ceny pro polskou prozaičku Olgu Tokarczuk možná velkým překvapením. Sama Tokarczuk v jednom z rozhovorů uvedla, že ocenění získala i díky skvělým překladům do mnoha cizích jazyků, které přispěly k jejímu mezinárodnímu úspěchu. Pro neanglicky píšící autory jsou kvalitní překlady jediným klíčem ke čtenářům do celého světa. K tomu, aby se s českou literaturou seznámilo co nejvíce zahraničních zájemců, významně přispívá také Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Letos pod záštitou Ministerstva kultury ČR společně pořádají už tradiční týdenní Bohemistický seminář, určený pro bohemisty a překladatele z celého světa.

Od pondělí 18. až do pátku 22. července bude Ostrava hostit přes čtyři desítky bohemistů, překladatelů a fanoušků české kultury převážně z okolních zemí, ale například i z Japonska, Finska nebo Velké Británie, kteří projevili zájem objevit regionální autory a poznat kulturu severovýchodní Moravy a Slezska. Smyslem semináře je především seznámit zahraniční překladatele s nejnovější tuzemskou literární tvorbou, ale i s ostravským regionem a příhraničím, s jeho industriální minulostí a související mnohonárodnostní kulturou. Vedle knižních veletrhů jsou tyto semináře jednou z mála příležitostí, jak „vyvést“ do světa českou prózu a poezii. Seminář se koná každoročně, pokaždé v jiném českém městě. Letos padla volba právě na Ostravu.

Cílem mimo jiné je, aby se zatím méně známí spisovatelé dostali do pozornosti zahraničních bohemistů a tím se zároveň zvýšila jejich šance na překlad a mohli se představit čtenářům v cizině.

Čeští, a především regionální autoři, by se díky tomuto semináři mohli dostat ke čtenářům v Bulharsku, Slovinsku, Polsku, Maďarsku, Finsku, Švýcarsku, Rumunsku, Nizozemí, Německu a dalších evropských zemí. „Cílem mimo jiné je, aby se zatím méně známí spisovatelé dostali do pozornosti zahraničních bohemistů a tím se zároveň zvýšila jejich šance na překlad a mohli se představit čtenářům v cizině,“ uvádí organizátor Bohemistického semináře prof. Jan Malura, který v jeho rámci představí multikulturní literaturu pohraničních regionů.

Literární novinky i multikulturní historie a MAČ

Smyslem semináře je rovněž všechny účastníky, bohemisty a překladatele seznámit se specifikami regionu, aby při překladu porozuměli jeho prostředí, reáliím, tradicím i atmosféře industriálního či multikulturního prostoru. „Další důvod je, že oni sami se rádi postupně seznamují s různými regiony Česka, protože se ukázalo, že většina bohemistů a zájemců o českou kulturu zná především Prahu, kterou už buď navštívili nebo tam rovnou studovali, oni sami ale chtějí poznávat právě ony periferní regiony jako je Ostrava, Ústí nad Labem, Jižní Čechy a podobně,“ doplňuje prof. Malura.

Většina bohemistů a zájemců o českou kulturu zná především Prahu, kterou už buď navštívili nebo tam rovnou studovali, oni sami ale chtějí poznávat právě ony periferní regiony jako je Ostrava, Ústí nad Labem, Jižní Čechy a podobně.

Program semináře připravila Katedra české literatury a literární vědy, která do akce zapojila i další kolegy z ostravské Filozofické fakulty i jiných institucí, vedle knižních novinek se hosté seznámí s některými překladatelskými tématy, vyslechnou si autorská čtení i přednášky o národní a regionální identitě, o menšinách v příhraničí, o industriálním charakteru regionu nebo o významu barokní literatury a fenoménu poutnictví. Smyslem setkání je také představit účastníkům různá místa Ostravy. Na program je zařazena literárně-kulturní procházka Moravskou a Slezskou Ostravou a přednášky se budou konat nejen v aule Ostravské univerzity, ale také v hale Gong Dolní oblasti Vítkovic, ve Staré aréně, v Provozu u řeky a v Knihovně města Ostravy, kde si hosté prohlédnou výstavu Literární paměť regionu, kterou připravila Katedra české literatury a literární vědy. Zúčastní se také probíhajícího festivalu Měsíc autorského čtení, vyrazí za poznáním do Opavy, Hradce nad Moravicí, do Hlučína, tedy do oblasti Sudet, jež jsou v české literatuře rovněž hojně tematizovány.

„Máme přihlášeno 45 účastníků, přičemž někteří jezdí opakovaně, někteří jsou laureáti překladatelské Ceny Susanny Roth, kterou udělují každoročně Moravská zemská knihovna a České literární centrum za nejlepší zahraniční překlad, někteří se semináře účastní poprvé, jindy se jedná o známé bohemisty, kteří o českou literaturu projevují dlouhodobě zájem, takže zde dochází také k vzájemnému propojování mladých a začínajících překladatelů se zkušenými a zavedenými znalci české kultury,“ uzavírá profesor Malura.

Tuzemská literární tvorba se zdá ve velmi dobré kondici, máme řadu kvalitních spisovatelek, spisovatelů, básníků a básnířek, kteří si zaslouží být překládáni a propagování i v zahraničí. Jsou to zejména jejich díla, která nyní mají šanci šířit povědomí o české kultuře, mentalitě, identitě a historii daleko za naše hranice.