Slavnostní předávání Evropské jazykové ceny Label se konalo v pondělí 17. října v pražském Kaiserštejnském paláci, kde si ocenění za výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání převzalo celkem osm tuzemských škol. Ostravští polonisté zaujali porotu svým projektem Polish online za zpracování interaktivní platformy pro studium polštiny www.polski.info, která vznikla v rámci strategického partnerství projektu Erasmus+. Ocenění je důkazem, že se na Ostravské univerzitě daří inovativním projektům a modernímu typu vzdělávání.  „Ocenění, které uděluje Evropská komise prostřednictvím jednotlivých národních agentur, je tradičně určeno pro výjimečné a inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání a my si této prestižní ceny velmi vážíme. V rámci ostravské polonistiky tvoříme spolu s PhDr. Simou Mizerovou, Ph.D. a Mgr. Štěpánkou Kozderovu Velčovskou, Ph.D. tým, který je zodpovědný za tvorbu obsahu a gramatiky. Velké poděkování patří také dalším 5 projektovým partnerům z 5 evropských zemí. Ve všech případech se jedná o vzdělávací instituce se zkušenostmi s praktickým i teoretickým jazykovým vzděláváním,“ dodává PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., koordinátor projektu na FF OU a vedoucí katedry slavistiky FF OU.

Cílem oceněného projektu bylo mimo jiné zvýšit dostupnost jazykových učebních materiálů s využitím výuky podporované digitálními technologiemi prostřednictvím platformy www.polski.info. Tato unikátní platforma umožňuje studovat polštinu prostřednictvím 21 světových jazyků.  Portál je určen všem, kteří chtějí začít aktivně používat polštinu a rozšířit si své znalosti o Polsku. Jednotlivé lekce obsahují základní informace o každodenním životě v Polsku, zdejších tradicích nebo výrazy a spojení typická pro běžně používanou polštinu. To vše uživatelům umožní nejen naučit se základním komunikačním obratům, ale také lépe pochopit Poláky, jejich život, a dokonce zvýšit vlastní šance na trhu práce.

Na platformě se nacházejí multimediální materiály, interaktivní a motivační cvičení, texty ke čtení. Vzájemnou komunikaci a možnost používat praktický jazyk nabízí uživatelům diskusní fórum. Platforma je dostupná po registraci a pro uživatele je zcela zdarma.

V minulosti již Ostravská univerzita jednou Evropskou jazykovou cenu Label získala, a to v roce 2009 za organizaci Překladatelské soutěže Den s překladem, která se stále těší oblibě u středoškolských i vysokoškolských studentů.

Foto: Archiv Domu zahraniční spolupráce