Monografie prof. Urbanové Souřadnice času a míst vyšla v zahraničí

Autor: , 11. 7. 2017

Profesorka Svatava Urbanová z katedry české literatury a literární vědy Ostravské univerzity patří k výrazným osobnostem české literární teorie a kritiky


Prezentace knihy Souřadnice času a míst v Poznani, prof. Mieczysław Balowski, prof. Svatava Urbanová a Adam Mickiewicz.

Profesorka Svatava Urbanová z katedry české literatury a literární vědy Ostravské univerzity patří k výrazným osobnostem české literární teorie a kritiky, je literární historičkou a spisovatelkou přesahující region, o čemž svědčí i její účast ve vědecké radě Slovenské agentury na podporu výzkumu a vývoje zřizované Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu SK, kde loni zasedla v roli mezinárodního experta.

V loňském roce vyšla také její poslední monografie Souřadnice času a míst (Współrzędne czasu i miejsc), kterou vydala Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani v překladu Grażiny Balowské a Mieczysława Balowského. V této monografii prof. Urbanová navazuje na předchozí práce věnované regionálním autorům a jejich tvorbě. I zde obrací svou pozornost k literatuře spojené s českým Slezskem a severní Moravou a už z názvu monografie lze vyčíst, že její zájem se soustřeďuje na tematicko-obsahové vymezení a děje, které se mohly odehrávat nezávisle na sobě na analogických místech a ve shodném čase. Prezentuje je na příkladech prací Svatopluka Pekárka, Evy Tvrdé, Pavla Čichoně či Oty Filipa, společně s autorkou projdeme pohnutými příběhy z oblasti Hlučínska, Jesenicka nebo Ostravska. Nechybí ani reflexe konkrétních míst s mytizačním gestem uvedené na příkladu básnických sbírek Bogdana Trojaka, zpřítomnělá paměť a vzpomínky jsou zachyceny prostřednictvím poezie Petra Hrušky a povídek Jana Balabána. Studie zohledňují i inklinace směrem k ironii a parodii v knihách Miroslava Stoniše; nejsou však opomíjeny ani okrajové literární žánry jako krimi-thriller Dům číslo 6 Nely Rywikové nebo grafický román – komiks Alois Nebel Jaroslava Rudiše.

Znova tak předkládá zajímavý a ucelený soubor literárních studií, kde dochází k percepci prostoru, místa a času v současné literatuře moravských a slezských autorů. Interpretuje poezii i beletrii, kterou spojuje kolektivní paměť, předsudky, folklor, historie, kultura, v teoretické části si všímá změn determinující vztah k tradicím a problematiky „nového regionalismu“, jenž reaguje na pohyby v současné společnosti. Svatava Urbanová rozkrývá současnou regionální literaturu prostřednictvím všech literárních žánrů a více či méně známých autorů. Díky jejím studiím se současné regionální tvorbě postupně dostává pozornosti i v zahraničí.