Pokračování loňského workshopu se i nyní věnovalo tvorbě online kurzů a tzv. blended learning neboli kombinaci vzdělávání online a prezenční formou. Přednášejícími byli Dr. Doug Hamilton a Dr. Sophia Palahicky z kanadské univerzity Royal Roads. Pedagogové OU se dozvěděli, jaké jsou zkušenosti studentů napříč světem, naučili se, jaké efektivní nástroje a zdroje používat, jak vylepšit audiovizuální kontext online výuky či jak se vyhnout rutině.

Sám se snažím ve výuce používat tzv. blended learning, tj. kombinovat přednášky a nabízet studentům další aktivity online formou. V současné době výuky online formou byl pro mě tento workshop velmi přínosný.
— PhDr. Pavel Moravec, Ph.D. z Pedagogické fakulty

„První osobní setkání se zástupci univerzity Royal Roads proběhlo na veletrhu NAFSA v roce 2017, kde jsme s vedoucí tamní International Office Tashou Welch probírali konkrétní možnosti spolupráce. Po sérii dalších jednání byla spolupráce nakonec stvrzena podpisem společného memoranda při osobní návštěvě na kanadské univerzitě v roce 2019. Ostravská univerzita je stále jediným českým partnerem Royal Roads,“ vypráví o navázání kontaktu Monika Šmídlová z Centra mezinárodní spolupráce OU.

 

 

V mnoha ohledech si jsou Royal Roads a Ostravská univerzita velmi podobné. Jedná se o středně velké univerzity, které si zakládají na osobním přístupu ke vzdělávání s velkou mírou flexibility a kreativity. Obě univerzity jsou také orientovány na výzkum a mají velkou míru angažovanosti ve svých regionech. Jelikož se Ostravská univerzita snaží neustále rozšiřovat nabídku svých studijních programů a předmětů v anglickém jazyce stejně jako nabídku online a blended předmětů, využívá při školení svých akademiků právě i mnoholeté zkušenosti a odbornost nyní již partnerské Royal Roads University.

Workshop naplnil, ba dokonce předčil má očekávání. Velice jsem ocenil, že samotná forma workshopu byla ukázkou technik, jak aktivně zapojit do procesu učení účastníky/studenty, kteří se učili nejen od lektora, ale i od sebe navzájem. Royal Roads má pečlivě propracovaný systém metodické a technické podpory akademických pracovníků, který by mohl být vzorem pro OU. Z pozice ‚řadového‘ akademika jsem ocenil nejen skvělý lektorský tým, ale též množství odkazů na další zdroje a studijní materiály (informace a tipy pro vyučující v módu online/blended learning, odkazy na různé technologické pomůcky, aplikace apod.). Rozhodně se cítím vybaven a inspirován k práci na transformaci své stávající výuky.
— Mgr. Martin Čurda, Ph.D. z Fakulty umění

Za Centrum mezinárodní spolupráce OU děkujeme akademikům za účast na obou workshopech a přejeme, aby se co nejvíce získaných poznatků podařilo zařadit do praxe.