Modul Základy televizní žurnalistiky je pro všechny studenty OU zdarma a jediným předpokladem ke studiu je zvědavost, jak funguje svět médií a jaké dovednosti či znalosti jsou zapotřebí k práci redaktora. Do modulu se může zapsat každý student Ostravské univerzity bez ohledu na to, jaký obor a na jaké fakultě v rámci OU studuje. Modul se vyučuje při katedře sociologie a ve spolupráci s Českou televizí.

Hlásit se můžete právě nyní prostřednictvím e-přihlášky. Počet míst je omezený a zájem je každoročně vysoký, proto neváhejte! Získat můžete opravdu mnoho.

Co vás čeká?
Během dvou semestrů se seznámíte s požadavky na práci novináře i s principy mediálního zpravodajství a publicistiky. Naučíte se základní pravidla pro tvorbu dobré televizní reportáže, zjistíte, jaký je rozdíl mezi televizní, rozhlasovou a psanou nebo on-line žurnalistikou, jak pracovat se zdroji a mnoho jiných užitečných dovedností, které v budoucnu zužitkujete v nejrůznějších profesích. Výuka je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Čeká vás dvacet hodin praxe přímo ve studiu ČT pod dohledem zkušených redaktorů, s nimiž si například vyzkoušíte, jak vzniká zpravodajská relace či reportáž. Za ČT vás bude učit například vedoucí zpravodajství TS Ostrava Radek Wiglasz, za FF OU doc. Hana Srpová a dr. Karel Hlaváček.

Výuka teoretické části se bude konat vždy ve čtvrtek odpoledne, a kromě neocenitelných znalostí a zkušeností získáte po úspěšném ukončení také 5 kreditů a osvědčení o absolvování modulu.

Více informací k nabízenému modulu naleznete také na portále OU, s případnými dotazy se obracejte na vedoucího katedry sociologie dr. Romana Vida: roman.vido@osu.cz.