Magdalena Šlahařová, studentka Fakulty umění OU, se pokusila ve svém malém cyklu pěti obrazů spojit středověk s atributy duchovního klimatu současného světa. Své obrazy úmyslně vytvořila ve stylu dvorního malíře Karla IV., slavného mistra Theodorika. A to nejen způsobem portrétování osob, ale i například tím, že maluje přes – v jejím případě fiktivní – rám obrazu.

A tak, jako mistr Theodorik vkládal do rámů svých obrazů ostatky svatých, i ona na každý z obrazů připevnila malý „relikviář“. Svému cyklu dala souborný název Modly současnosti. Ve svých obrazech se snažila vyjádřit, jaké „bohy“ v současné době uctívají její vrstevníci. První z těchto obrazů se nazývá „Víra ve zdravý životní styl“. Je na něm kromě váhy, činky, centimetru a běžeckých hodinek zobrazen muž pijící „matcha“ nápoj. V „relikviáři“ tohoto obrazu je na dokreslení vložena špetka nyní tak populárního „matcha“ prášku.

Druhý obraz, vyjadřující víru „v něco nad námi“ zobrazuje prázdný papír a i v „relikviáři“ je nepopsaný list. Má tím být vyjádřena nekodifikovatelnost takové víry „v něco“.

Na třetím obraze s názvem „Víra v sebe sama“, má ježíšovská postava namísto obličeje zrcátko, v němž každý vidí svou vlastní tvář. I místo přívěsku, kterým bývá zpravidla křížek, Davidova hvězda, nebo jiný náboženský symbol, je malé zrcátko. A i v „relikviáři“ jsou střípky ze zrcátka.

Postava na čtvrtém obraze, vzdáleně připomíná Kim Kardashian, ikonu úspěchu a bohatství. Úmyslně není přesným portrétem této ikony, aby bylo možné si dosadit do obrazu i jiné „celebrity“. V „relikviáři“ je jedna koruna. Tento obraz má název „Víra v úspěch a bohatství“.

Muž na posledním obraze nám svým účesem může připomenout současnou podobu herce Jaroslava Duška, známého propagátora nejrůznějších esoterních nauk. Nejedná se opět o skutečný portrét, protože takových „guruů“ je i v naší zemi celá řada. Do „relikviáře“ obrazu „Víra v esoterismus“ je vložen krystal.

V letáku rozdávaném na vernisáži autorka líčí, co ji podnítilo k vytvoření tohoto cyklu: Vypráví o setkání s kamarádem, který se vysmíval iracionalitě křesťanství, ale vzápětí si šel, s krystalem na krku přečíst svůj denní horoskop.

Přejeme Magdě Šlahařové ještě hodně podnětných nápadů v její výtvarné tvorbě.

P.S.: Magdalena Šlahařová podala tento cyklus jako svoji klauzurní práci a komisí byl ohodnocen vynikající známkou „A“. Gratulujeme!

 

Autor článku je religionista.