Koronavirová pandemie v zimních měsících roku 2020 výrazně zasáhla do fungování lidí napříč planetou. Všudypřítomné roušky či respirátory doplňovaly dlouhé měsíce různorodá omezení, které změnily zažité pořádky. Univerzity v Česku i zahraničí tak přešly do online výuky a na dlouhé měsíce de facto „zmrazily“ výměnné pobyty v rámci programů Erasmus+, VIA či projektů kreditové mobility, ke kterým je zavazují smlouvy mezinárodní spolupráce.

Internacionalizace doma v praxi

Na naší partnerské univerzitě Can Tho ve Vietnamu na obnovu mobilit čekalo hned jedenáct studentů matematiky, kteří měli zvládnout alespoň jeden semestr na naší Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Protikoronavirová opatření ve Vietnamu ale nakonec jejich cestu do Ostravy neumožnily. Díky flexibilitě a nadšení zástupců katedry matematiky (KMA) PřF OU se dočkali alespoň drobné ochutnávky v podobě online výuky.

Na vlastní kůži si tak v praxi vyzkoušeli, co znamená tzv. internacionalizace doma. „Je obdivuhodné, jak dobře si studenti vedli. To především proto, že na online výuku u nás se připojovali odpoledne a večer, vždy až po absolvování domácích předmětů,“ vysvětluje doktorka Věra Ferdiánová, koordinátorka kreditové mobility na katedře matematiky PřF OU.

Time management ale nebyl jedinou výzvou. Vietnamští studenti a čeští vyučující museli sladit odlišné přístupy v některých oblastech matematiky.

„Styl výuky je na naší katedře matematiky oproti Vietnamu jiný, což znamená, že i zpětná vazba a potřeby studentů z Vietnamu se mírně lišily od potřeb českých studentů. To v konečném důsledku vyžadovalo lehkou změnu výukových metod ze strany našich vyučujících. Zajímavostí je, že ve Vietnamu se na ZŠ a SŠ skoro neučí geometrie (učí se jen okrajově a jinou formou). Také díky tomu bylo pro studenty velmi zajímavé využití softwaru GeoGebra ve výuce. Další zajímavou oblastí byla pro studenty teorie čísel, jelikož během semestru zvládli pod vedením docenta Šustka absolvovat hned dva předměty zaměřené na tuto oblast,“ popisuje doktorka Ferdiánová.

Další doktorandi z Vietnamu jsou na cestě

Když letos na jaře zmizely poslední opatření, které bránily vstupu do Vietnamu, vyrazily na partnerskou univerzitu Can Tho hned dvě po sobě jdoucí delegace katedry matematiky a zástupců fakulty. Program každé pětidenní návštěvy už se blížil předkoronavirovým časům. Zahrnoval výukové přednášky i workshopy pro bezmála dvě stovky studentů a také jednání s vedením vietnamské univerzity o další spolupráci.

Klíčovým tématem jednání o spolupráci bylo doktorské studium. „Jednání se dotkly ve velké oblasti doktorského studia, protože partnerská School of Education tento stupeň zatím nemá. O doktorské studium u nás je na partnerské univerzitě mezi studenty i díky jejich online zkušenosti zájem a už v příštím akademickém roce by do skupiny stávajících doktorandů naší katedry matematiky měli zamířit další dva vietnamští studenti, kteří doplní své tři starší kolegy z univerzity Can Tho, pro něž se Ostrava před časem stala druhým domovem,“ přibližuje referentka pro doktorské studium na PřF OU Monika Kočvarová.

Linka mezi kanadským Barrie a Ostravou

Podobně jako vietnamští studenti nemohli kvůli protipandemickým opatřením na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity dorazit ani ti kanadští z Georgian College. Plánované aktivity tak i v tomto případě tvrdě narazily na realitu. V Ostravě i Barrie se nakonec prostřídaly alespoň delegace obou univerzit. Na katedru informatiky a počítačů PřF OU tak v dubnu zavítali kanadští akademici, zástupci naší fakulty pak v rámci dolaďování další spolupráce zamířili do Kanady hned dvakrát.

„S Georgian College plánujeme společné projekty v tzv. blended formě, kde se část výuky odehrává online a následuje kratší, fyzická část, kdy se účastníci obou týmů setkají v jedné ze zapojených zemí. Díky výhodné geografické poloze, velikosti univerzity i průnikům vyučovaných témat se má naše fakulta stát také klíčovým partnerem v programu Georgian College na podporu výjezdů studentů s omezenými socio-ekonomickými příležitostmi. V rámci programu k nám v následujících čtyřech letech plánuje kanadská strana vyslat na čtyřicet studentů. První kanadské studenty bychom u nás mohli přivítat už v letním semestru nadcházejícího akademického roku,“ říká koordinátorka mezinárodní spolupráce na PřF OU Markéta Kopecká.

Dalším příkladem plánované spolupráce s kanadskou Georgian College pak bezesporu je její zařazení do seznamu univerzit v rámci programu VIA. Tím se rozšíří portfolio kanadských univerzit, na které mohou naši studenti vycestovat za studiem. Výhodou Georgian College oproti jiným partnerským univerzitám v Kanadě je výuka v angličtině a skvělá poloha v blízkosti přírody a jezer – to vše navíc jen hodinu jízdy vlakem od Toronta.

Do mezinárodních partnerství zasáhl nejen koronavirus

Kromě koronaviru navíc mezinárodní partnerství s V. N. Karazin Kharkiv National University narušil také válečný konflikt na Ukrajině. Z jedenácti potvrzených ukrajinských studentů jich nakonec do Ostravy dorazilo devět. Na Ostravské univerzitě našli i v nelehkých chvílích, kdy jejich rodiny i přátelé zůstávali na válkou zmítané Ukrajině, potřebné zázemí. Na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje pak zažili praktičtější výuku, než znali ze své domovské univerzity. Díky externímu vyučujícímu, přednímu českému diplomatovi a našemu absolventovi Jaroslavu Kurfürstovi se třeba podívali přímo do sídla Ministerstva zahraničních věcí České republiky a mohli se ptát na to, co je zajímá. Část z ukrajinských studentů v průběhu Erasmu v Ostravě stihla i přes nelehkou situaci plnit korespondenční úkoly, a dokonce online odstátnicovat. Někteří z nich v tuto chvíli pořád řeší, co dál. Někteří si podali přihlášku na české studijní programy a chtějí pokračovat v Ostravě.