Beseda nese název NĚMÁ PLANETA aneb zpráva o našem umlkajícím světě nejen v důsledku globalizace. Odhaduje se, že z přibližně 7000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli na planetě hovoří, minimálně polovina zanikne ještě v průběhu tohoto století. S jazykem zaniká také část identity a kultury daného národa či kmene. Právě jazyk je nositelem po generace děděných zvyklostí, znalostí, rituálů, jež se ocitají rovněž v ohrožení. Nakolik jde o téma, kterému by měli věnovat pozornost i mluvčí, jejichž jazyky v ohrožení nejsou? O co dalšího se ztrátou (menšinových) jazyků přicházíme? Jak souvisí mizení jazyků s úbytkem biodiverzity? A lze vůbec jazykovou erozi a smrt zvrátit? Na zodpovězení těchto i dalších otázek souvisejících s jazyky a kulturou původních obyvatel řady regionů naší planety a s mírou jejich udržitelnosti tváří v tvář postupující globalizaci se zaměří beseda s Miroslavem Černým z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Debatu moderuje Petr Kopecký.

Přijměte naše pozvání na pondělí 4. dubna od 18 hodin v Centru PANT.

Čtěte také rozhovor s doc. Miroslavem Černým