Je 7. dubna odpoledne a učebna L-439 na Hladnově zůstává prázdná. Studenti programu Erasmus, kteří na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity dorazili z různých koutů Evropy, se na další cvičení předmětu Geopolitics of Transatlantic Space vydali na netradiční adresu. Ostravu vyměnili na jeden den za Prahu – kde na Ministerstvu zahraničních věcí úřaduje coby zvláštní zmocněnec pro Východní partnerství vyučující naší Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje – zkušený český diplomat Jaroslav Kurfürst.

„Seminář na Ministerstvu zahraničí je součástí mé snahy ukázat studentům, že naše přednášky nejsou jen akademickým cvičením, ale že jim můžou pomoci pochopit svět reálné zahraniční politiky, která někdy hmatatelně dopadá na naše životy. Jedním z těchto dopadů je v současnosti Ruská agrese vůči Ukrajině, která je plná geopolitických představ, motivací a cílů,“ vysvětluje hlavní cíl cesty studentů do Prahy doktor Jaroslav Kurfürst.

Na místě mohli obdivovat krásy Černínského paláce, který je už od roku 1934 sídlem české diplomacie.

„Při prohlídce jsme se podívali do místností, kde se konají důležité schůzky a podepisují nejrůznější dohody. Doktor Kurfürst nám přitom vyprávěl o historii vývoje mezinárodních vztahů Česka a jejích klíčových postavách, především o Janu Masarykovi,“ popsal ukrajinský student Vladyslav Kozak, který v Ostravě studuje díky kreditové mobilitě v rámci programu Erasmus hned s deseti krajany z partnerské V. N. Karazin National University Kharkiv.

Kromě prohlídky na studenty čekala také výjimečná schůzka. Svůj čas jim věnoval tajemník velvyslance Spojených států amerických Jeffrey Hulse. „S panem tajemníkem jsme si povídali o specifikách jeho profese i o zkušenostech, které mu jeho pozice přinesla. Mluvili jsme také o způsobu, jakým USA buduje partnerství s různými státy světa. Navíc jsme měli i prostor pro naše dotazy, na které jsme od pana tajemníka dostali důkladné odpovědi,“ pousmál se Vladyslav.

Celou studijní návštěvu českého Ministerstva zahraničních věcí uzavřel seminář o mezinárodních vztazích a smlouvách uzavřených během Studené války v režii Jaroslava Kurfürsta v konferenčním sálu Černínského paláce. Třináctičlenná skupina studentů z různých koutů Evropy tak díky Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity dostala víc než jen ochutnávku světa velké diplomacie.