Čtvrtek 10. března a pátek 11. března patřil na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (PřF OU) setkání odborníků, kteří se zabývají ochranou dřevin ve městech a zkoumají tradiční škůdce. Největší prostor byl věnovaný trendům v boji se jmelím a listovým škůdcům (např. klíněnka jírovcová). Konference „Systémová ochrana stromů – invaze a management jmelí a listových škůdců“ byla hlavně platformou pro výměnu zkušeností.

„Tu akci u nás vítám, hlavně kvůli jejímu pojetí. Jde nejen o setkání zástupců akademických pracovišť, resortního výzkumu, a hlavně představitelé státní správy, ochrany přírody či nevládních organizací. Jde o jedinečné propojení teoretiků i praktiků, kteří mají své zkušenosti, své informace, své znalosti, a to nejcennější na konferenci je, že toto můžeme sdílet,“ potvrdil vedoucí domácí Katedry biologie a ekologie docent Aleš Dolný.

Kromě účastníků v přednáškovém sálu PřF OU navíc konferenci sledovaly desítky zájemců také online.

„V současné době narůstá povědomí, že je třeba bojovat se jmelím. Jsme součástí projektu vytváření evropských arboristických standardů a ze zemí Evropské unie jsme my a Polsko takřka jediní, kteří provádíme zásahy. Čili se dá říci, že tato konference je jakýmsi průlomem i na evropském poli, a doufáme, že budeme pokračovat ve spolupráci, která se dotýká našich témat,“ říká za pořadatele Jaroslav Kolařík ze společnosti Safe Trees.

Severní Morava a Slezsko se v rámci Česka nachází v pomyslném centru expanze jmelí bílého. Ostravu si pořadatelé vybrali ale zejména z důvodu dlouhodobé spolupráce s PřF OU. Právě naši botanici a zoologové se snaží hledat příčiny zvýšené expanze jmelí v posledních letech. „V rámci výzkumu již byla úspěšně obhájena bakalářská i diplomová práce. V tuto chvíli s výsledky pracujeme v rámci rukopisu. Připravovanými publikacemi navíc určitě nekončíme. Chceme dále získávat data a vzorky po celé Evropě a dále ve světě,“ potvrzuje doktor Lukáš Choleva z katedry biologie a ekologie PřF OU. I vzhledem k většímu množství dat z Česka i zahraničí tak padají dřívější vžité názory, že expanze jmelí souvisí se znečištěným ovzduším. „Když se vydáte například do Alp, tak přímo pod nimi najdete jabloňové sady, které jsou těžce napadené jmelím – a to v místě s nejčistším ovzduším v Evropě,“ dodává Choleva.

Nad celou konferencí převzal záštitu rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata. Kromě panelových vystoupení odborníků byly součástí konference také workshopy v areálu Ostravské univerzity a prostranství před Gymnáziem Hladnov.