Na mezinárodní výstavě Strange Things, která probíhá od 14. května do 7. října 2023, spolupracovala Alšova jihočeská galerie s členy Centra vizuálních studií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a nad výstavou převzal záštitu děkan Pedagogické fakulty OU Daniel Jandačka. Výstavní projekt je prezentací aktuální výtvarné tvorby umělců akcentujících ve své práci principy spontánního uměleckého gesta, neurčitosti, chaosu, grotesknosti, expresivního výrazu, politicky angažovaného projevu a uměleckých přístupů. Podstatou jejich tvorby a společným tvůrčím jmenovatelem je transformace ustálených vizuálních struktur – reinterpretace významových, respektive emočních profilů, jakými jsou mimo jiné samota, nicota, hnus, strach, úzkost, extáze, ale také redesign náboženských a esenciálně bytostných kontextů. Je to reakce na současnou dobu a svět, který nás ovlivňuje ve své podstatě bytí, historie a současna.

Je to reakce na současnou dobu a svět, který nás ovlivňuje ve své podstatě bytí, historie a současna.

Jedná se o komplexní multimediální projekt, který reaguje nejen na aktuální společenská témata, ale konfrontuje diváka taktéž s hlubšími otázkami spojenými s tvůrčím procesem jako takovým. Fenomén divnosti na výstavě není zastoupen prvoplánově manifestující se vizualitou, avšak divnost je skrze umělecká díla nabízena pouze jako úhel pohledu na svět jako takový.

Na výstavě je prezentována tvorba celkem 57 umělkyň, umělců a uměleckých dvojic. Většinové zastoupení zde mají zahraniční tvůrci. Nejsilnější zahraniční zastoupení mají umělkyně a umělci z Německa a Polska. Na výstavě se budete moci mimo jiné seznámit s videi Moniky Rechsteiner či Honoraty Martin, konceptuální tvorbou MK Kaehneho, Roberta Kuśmirowskiego, Grzegorza Klamana či s malbou, kresbou Maika Wolfa Martina Juefa. Na výstavě budou taktéž zastoupeny objekty slovenského sochaře Viktora Freša, slovenské umělkyně žijící v Berlíně Zorky Lednárové či česko-kanadského umělce žijícího v Praze a v Berlíně Marka Schovánka. Silným zážitkem pro diváka budou zajisté obrazy původem české umělkyně žijící v Rakousku Eleny Steiner či korejského umělce Bongchulla Shina. Médium fotografie zde taktéž není opomenuto, v této souvislosti je nutno zmínit českého umělce Vladimíra Havlíka, německého umělce Joachima Seinfelda či polského umělce Zbigniewa Liberu.

Na výstavě je prezentována tvorba celkem 57 umělkyň, umělců a uměleckých dvojic.

Jakmile návštěvníci vstoupí do galerie, uvidí tři divné postavy s velkými hlavami. „Jsou to takové hybridní figury mezi děckem a golemem nebo naštvaným chlapíkem, který se mračí, dívá se do země a trucuje. Zároveň jsou to takoví strážcové této neogotické jízdárny,“ říká jeden z kurátorů výstavy Tomáš Koudela. Video od Terezy Čapandové znázorňuje vodní hladinu, ve které se pohybují jakési mikroorganismy. „K tomu je akustická montáž. Je to v podstatě jakási prahmota, pralátka, ve které se odehrávají finální životní procesy. Smrt jako taková je jedním z motivů, které prostupují touto výstavou,“ prozradil Tomáš Koudela.

Na výstavě si můžete prohlédnout obrazy, fotografie, instalace, sochy i videoart a zvuk. „Chtěli jsme od začátku tento projekt koncipovat jako multimediální podívanou a myslíme si, že vizuální a akustické projevy nám dávají zajímavý vhled do toho, co se na výtvarné scéně nyní odehrává,“ popisuje Tomáš Koudela.

Na výstavě si můžeme prohlédnout obrazy, fotografie, instalace, sochy i videoart a zvuk.

Autoportrét německého umělce Mk Kaehneho je dominantním dílem výstavy. Je to ležící mrtvá figura na zahrádce s trpaslíkem. „Když jsem byl pozván na tuto výstavu, tak už tato socha vznikala a přišla mi velice vhodná. Je to typický německý zahradní trpaslík a já, jak ležím v tom bahně, takže mi připadalo, že se to sem hodí. Figura je ze silikonu a pak pomalovaná.“

Vystavující umělci

Piotr Ambroziak, Bogusław Bachorczyk, Erik Binder, Peter Cvik, Tereza Čapandová, Nadine Fecht, Pavel Forman, Viktor Frešo, Mindaugas Gapševičius, Susu Gorth, Andreas Guskos, Vladimír Havlík, Vendula Chalánková, Jun’ichiro Ishii, Martin Juef, MK Kaehne, Grzegorz Klaman, Bartosz Kokosiński, Tomáš Koudela, František Kowolowski, Jan Krtička, Jiří Kuděla, Robert Kuśmirowski, Marek Kvetan, Zbigniew Libera, Zorka Lednárová, Petr Lysáček, Arkadiusz Marcinkowski, Honorata Martin, Daniela Mikulášková, Stefan Milkov, Roman Minaev, Piotr Mosur, David Možný, Libor Novotný, Jiří Petrbok, Gabriela Pienias, Dominik Dragos Pohludka, Sonia Rammer, Monika Rechsteiner, Yasuyuki Saegusa, Joachim Seinfeld, Sadofsky & Trantina, Helena Sequens & Adam Stanko, Masamichi Shibasaki, Bongchull Shin, Elena Steiner, Jan Philip Scheibe, Marek Schovánek, Nina E. Schönefeld, Paulina Skavova, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Grzegorz Sztwiertnia, Ivana Štenclová, Krzysztof Wałaszek, Maik Wolf.

Kurátoři výstavy

Pavel Forman, Tomáš Koudela

Přečtete si také rozhovor s Tomášem Koudelou na stránkách Českého rozhlasu.