Aplikace LOVCI VÁŽEK vznikla za podpory specifického vysokoškolského výzkumu na Ostravské univerzitě. Je produktem společné práce Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU), Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a Katedry informatiky a počítačů PřF OU. Prvotní nápad na vytvoření této aplikace vznikl již před 5 lety a jeho autorem nebyl nikdo jiný než zpěvák, fotograf a student Katedry biologie a ekologie PřF OU Dan Bárta.

Společným úsilím se podařilo vytvořit aplikaci určenou k identifikaci a monitoringu vážek, jejímž hlavním účelem je nejen popularizace tohoto řádu hmyzu a přírody jako takové u široké veřejnosti, ale rovněž její zapojení do sběru dat, v rámci aktivit označovaných jako občanská věda, neboli Citizen Science.

Mobilní aplikace Lovec vážek CZ / Dragonfly Hunter CZ je dostupná zdarma ke stažení na Google Play.
Pořad Lovci vážek v cyklu Nedej se na ČT.