Své jmenovací dekrety si od Ministra školství mládeže a tělovýchovy v Karolinu převzali 19. prosince 2022 noví profesoři z Ostravské univerzity: Igor Františák z Fakulty umění, Soňa Kalenda z Fakulty sociálních studí a Marek Otisk z Filozofické fakulty.

Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších profesních úspěchů.

Igor Františák, který působí na Katedře dechových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity byl jmenován profesorem v oboru Hudební umění – klarinet na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze. Profesor Igor Františák se zabývá dobovou interpretací na chalumeau, barokní klarinety a klasicistní klarinety. Vedle aktivní koncertní činnost je organizátorem a lektorem mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě a ředitelem Svatováclavského hudebního festivalu, největšího mezinárodního festivalu duchoví a staré hudby v Česku. Jako sólista vystupoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Bennewitzovým kvartetem a dalšími. Je také zakládajícím členem Stadlerova klarinetového kvarteta.

Na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity byla jmenována profesorkou Sociální práce akademička Soňa Kalenda. Hlavní působiště profesorky Soni Kalenda je na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, dále působí v Centru výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve výzkumu se profesorka Soňa Kalenda zabývá využíváním nových technologií v sociální práci, zkoumáním dopadů digitalizace v sociální práci, deinstitucionalizací a transformací sociálních služeb, metodologií kvalitativního výzkumu v sociální práci a supervizí. Byla řešitelkou projektu Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy podpořeného Grantovou agenturou České republiky a projektu SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech podpořeného z Operačního programu VVV Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Marek Otisk, který působí na Katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity byl jmenován profesorem v oboru Filozofie na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého. Profesor Marek Otisk byl dříve vědeckým pracovníkem Filozofického ústavu Akademie věd ČR. Jeho tématem jsou dějiny středověké filozofie, především období 10. a 11. století. Významná je jeho projektová činnost v rámci Centra pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM na Ostravské univerzitě. Na Univerzitě Palackého Marek Otisk v roce 2013 také habilitoval.

foto: MŠMT