Letošní jaro se nese ve znamení voleb do Akademického senátu OU. Do obou komor senátu, akademické i studentské, jsou na období 2021–2024 voleni zástupci z každé fakulty. Samotné volby proběhnou ve dnech 19. 4. 2021 od 14 hodin – 26. 4. 2021 do 14 hodin. Hlasovat můžete elektronicky v Portálu OU, kde najdete i konkrétní seznamy voličů.

Kandidáty může navrhovat každý člen akademické obce OU. Pokud i vy máte svého favorita, nezapomeňte o něm dát vědět. Čas máte už jen do pondělí 29. 3. do 13 hodin. Své návrhy na kandidáty doručte předsedovi volební komise Pavlu Smolkovi, a to prostřednictvím podatelny OU. Formulář k vyplnění a další důležité informace k volbám najdete na stránkách OU.

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením existuje více způsobů, jak návrh na kandidáta dostat včas na správné místo. Pokud nemáte možnost návrh osobně předat na podatelně, zašlete ho poštou na adresu Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. Nebo, pokud navrhovatel i navrhovaná osoba disponují elektronickým podpisem, lze využít také datovou schránku. V obou případech musí být dokument doručen do 29. 3. do 13 hodin a označen „Volby do AS OU“.

Pokud byste měli otázky k průběhu voleb do AS, neváhejte kontaktovat členy volební komise:

Výsledky voleb budou vyhlášeny 27. 4. 2021. Pro více informací nahlédněte do harmonogramu voleb.