Celý rok oslav 30 let Ostravské univerzity jsme v sérii debat propojovali akademiky a odborníky z různých oborů při hledání řešení palčivých společenských problémů. Otevřeli jsme aktuální témata, která mají souvislost s Ostravskem, regionem, který je pro nás a naši univerzitu určující.

Proč právě zdraví a prevence?

Víte, že se na Ostravsku průměrně dožíváme nižšího věku než obyvatelé ostatních částí republiky? Čím je to způsobeno? A jak proti tomu bojovat?

Na problematiku odpovědnosti jedince za vlastní zdraví se v debatě na univerzitní stage Freedom Festu zaměří lékař bez hranic doktor Tomáš Šebek, expert na zdravý životní styl docent Lukáš Cipryan z Katedry studií lidského pohybu OU a patolog docent Jozef Škarda z Lékařské fakulty OU. Debatou provede děkan LF OU docent Rastislav Maďar.

Také čtěte: Třetí ročník Freedom Festu bude v plné parádě a s Ostravskou univerzitou

Do jaké míry může aktivní životní styl předcházet chronickým onemocněním? Co obnáší práce a role patologa, a jak to může souviset s prevencí nádorových onemocnění? Co lze považovat za zdravý životní styl? A jak lze k prevenci využít nejnovější technologie?

Jasněji v tomto tématu budete mít po besedě „Lékoland v srdci Evropy: Jsme zodpovědní za vlastní zdraví?“, která bude v sobotu 21. května od 15 hodin v areálu Slezskoostravského hradu na festivalu Freedom Fest.

Medailonky diskutujících:

Doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D

Docent Jozef Škarda nyní působí jako přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě. Vyučuje v oboru všeobecné lékařství a stomatologie, školí postgraduální studenty v oboru molekulární biologie, patologie a soudní lékařství. Ve vědecké činnosti se zabývá mnohočetnou lékovou rezistencí a prediktory metastatického potenciálu u nemalobuněčného karcinomu plic, a prediktory odpovědi na adjuvantní terapie i GITů. Co se týče léčebné a diagnostické činnosti, zaměřuje se na samostatnou a autoptickou diagnostiku.

Doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Lukáš Cipryan se svou vědeckou kariérou zaměřuje na výzkum v oblasti zátěžové fyziologie, sportovního tréninku a výživy. K výzkumu využívá své bohaté zkušenosti ze sportovního světa, a tím obě oblasti velmi dobře propojuje a předává svým studentům. Vystudoval Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti působí jako vedoucí Centra diagnostiky a lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

MUDr. Tomáš Šebek

Téměř 20 let pracuje jako konzultant GI chirurga v oblasti rakoviny tlustého střeva. Založil lékařskou agenturu eCME MeDitorial, později spoluzaložil virtuální nemocnici a unikátní telemedicínský projekt uLekare.cz. V rámci Lékařů bez hranic se účastnil válečných chirurgických misí na Haiti, Afghánistánu v Jižním Súdánu a v Jemenu. Je členem představenstva MSF/MSF SITS, instruktorem ATLS v rámci American College of Surgeons, aktivní ve vysílání BBC, a je propagátorem digitálního zdraví.

Debatu moderuje:

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Rastislav Maďar je lékař se specializací na obory epidemiologie, prevence a kontroly infekčních chorob a vakcinologie. Je děkanem LF Ostravské univerzity a také vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví tamtéž. V průběhu první vlny epidemie byl ve funkci koordinátora resortní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví České republiky pro řízené uvolňování karantény.