Každý z koncertů bude unikátní svou profilací na konkrétní nástroje, které navíc vždy charakterizují osobnost, pro kterou se koncert odehraje. Těšit se tak můžete na houslový koncert k poctě prof. Zdeňka Goly, dechový koncert k poctě doc. Valtra Vítka, pěvecký koncert pro doc. Drahomíru Míčkovou a smíšený koncert pro prof. Jana Hališku. Poděkovat přijdou i jejich žáci, z nichž mnozí z nich jsou celosvětově uznávanými umělci jako např. houslový virtuóz Jiří Vodička, koncertní mistr České filharmonie.

Koncerty se budou konat v Aule Ostravské univerzity. O konkrétních termínech vás budeme včas informovat.