Pokračovat budeme 8. března v 18 hodin v Aule Ostravské univerzity koncertem věnovaným jednomu ze zakladatelů Fakulty umění, profesoru Janu Hališkovi, violoncellistovi, pedagogovi a bývalému dlouholetému řediteli Janáčkovy filharmonie.

Účinkují:

  • Eliška Novotná – klavír
  • Karel Dohnal – klarinet
  • Eva Dřízgová-Jirušová – soprán
  • Michal Bárta – klavír
  • Jiří Hanousek – violoncello
  • Judita Šprochová – violoncello
  • Tomáš Svozil – violoncello
  • Vlasta Hanousková – violoncello

Program: Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinů, Vítězslav Novák, Johann Sebastian Bach, Georg Goltermann, Joseph Bodin de Boismortier

Vstup na koncert je volný, ale s ohledem na kapacitu Auly je potřeba potvrdit vaši účast buď telefonicky na čísle: 553 46 2931, případně e-mailem: vstupenky.fu@osu.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Událost na Facebooku

prof. Jan Hališka  

Profesor Jan Hališka, violoncellista, hudební manažer a pedagog studoval po maturitě na jedenáctileté střední škole (1959) hru na violoncello u Ivana Měrky na Státní konzervatoři v Ostravě (1960–62) a u Bohuše Herana na JAMU v Brně (1962–67). Působil jako druhý koncertní mistr violoncell Státní filharmonie Brno (1965–67) a jako koncertní mistr violoncell Státní (od roku 1971 Janáčkovy) filharmonie Ostrava (1968–85). Od roku 1968 vyučoval na Státní konzervatoři v Ostravě (do roku 1994) a na JAMU v Brně (1985–91 jako odborný asistent, 1991–95 jako docent) hru na violoncello a další teoretické i praktické disciplíny. V roce 2007 byl jmenován profesorem na návrh JAMU. Dále působil jako ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava (1995–2004). V letech 2014 a 2015 byl uměleckým ředitelem MHF Janáčkovy Hukvaldy. Od roku 2000 je garantem a dramaturgem koncertního cyklu na Slezskoostravské radnici.

Od roku 1991 vyučuje hru na violoncello a komorní hru na Fakultě umění Ostravské univerzity (dřívější Umělecko-pedagogická katedra, později Institut pro umělecká studia), kde navíc v letech 2007–2009 zastával funkci proděkana pro uměleckou činnost a zahraniční vztahy. Zorganizoval řadu koncertních projektů, z nichž z nejvýznamnějších jsou Akademický cyklus koncertů „Vesmír 2005“ve spolupráci s VŠB-TUO a mnoho mezinárodních aktivit: účast orchestru FU na festivalech v Itálii a Španělsku, četná spolupráce s Univerzitou v Tübingen (Německo) a jeho smíšeným sborem Camerata Vocalis  při výzkumu hudebních archivů oblasti jižního Německa, na koncertech v Tübingen, na festivalu Janáčkův máj v Ostravě a na světové výstavě Hannover 2000. Rozvinul aktivity programu EU Erasmus – na studijních stážích v Německu, Rakousku, Španělsku, Itálii Litvě, Polsku, Slovensku a dalších zemích studovalo více než 10 % studentů. Řada významných zahraničních pedagogů vyučovala na mistrovských kurzech na FU. Prof. Jan Hališka sám vyučoval na významných akademiích v Evropě (Výmar, Wroclaw, Kleipeda, Vilnius, Helsinki, La Coruna, Pescara aj.), ale také ve Vancouveru (Kanada) a Šanghaji (Čína) a Soulu (Korejská republika).

Umělecky vystupuje od roku 1965, kdy v Brně provedl 1. violoncellový koncert Dmitrije Šostakoviče. V témž roce získal první cenu v soutěži Leoše Janáčka v Brně. Provedl přes čtyřista padesát vystoupení u nás i v zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Dánsko, Belgie, Španělsko, USA, Japonsko, Korea). K nejvýznamnějším zahraničním vystoupením patří padesát pět koncertů ve Španělsku (1974), osmdesát sedm koncertů v USA (1979, 1981, 1985) a sedmnáct koncertních vystoupení v Japonsku (1984). Spolupracoval s významnými orchestry (Janáčkova filharmonie Ostrava, Státní filharmonie Brno, Robert Schumann Philharmonie Chemnitz, Ukrajinská národní filharmonie Kyjev, Orchestr rumunského rozhlasu Bukurešť), s řadou dirigentů (Zdeněk Mácal, Josef Daniel, Jiří Waldhans, Rostislav Hališka, Hans Peter Frank, Otakar Trhlík, Zdeněk Dejmek, Remus Georgescu, Ion Ionescu-Galati, Alexander von Brück) a pianistů (Norman Shetler, Nataša Veljkovič, Alfréd Holeček, Jaroslav Smýkal, Rudolf Bernatík, Jan Marcol, Renata Ardaševová, Richard Epp a jiní). V letech 1969–89 byl sólistou Komorního orchestru Leoše Janáčka (nyní Janáčkův komorní orchestr), v období 1968–93 členem ansámblu Musici moravienses. Podstatnou část jeho repertoáru tvoří stěžejní literatura pro violoncello (Antonín Dvořák, Giuseppe Tartini, Joseph Haydn, Dmitrij Šostakovič, Edward Edgar, Luigi Boccherini, Petr Iljič Čajkovskij a další), nevyhýbá se však ani skladbám autorů současných (Ctirad Kohoutek, Eduard Dřízga, Vladimír Svatoš), z nichž mnohé premiéroval (Milan Báchorek, Čestmír Gregor). V roce 1993 obdržel Cenu Českého hudebního fondu za vynikající rozhlasové nahrávky Sonáty A dur Cézara Francka a Variací Jana Václava H. Voříška.