Komorní koncerty oslavující 30. výročí Univerzity věnuje Fakulta umění osobnostem, které stojí za vznikem hudební části Fakulty umění. Tentokráte symbolicky poděkujeme pěvkyni a pedagožce docentce Drahomíře Míčkové, která osmnáct let vedla Katedru sólového zpěvu.

Mezi účinkujícími budou hned dvě její bývalé studentky, mezzosopranistka Marta Infante, která se dnes řadí mezi nejvyhledávanější interpretky takzvané staré hudby a Barbora Baranová, která se věnuje interpretaci jidiš písní a byla dlouholetou členkou a sólistkou vokálního souboru Adash. Dále vystoupí sólistka opery Národního divadla moravskoslezského, dvojnásobná držitelka ceny Thálie a vedoucí Katedry sólového zpěvu Eva Dřízgová-Jirušová. Těšit se můžete také na další sólisty NDM a to na Veroniku Rovnou a Martina Gurbaľa a další interprety Michala Bártu, Tomáše Novotného a Ivo Moryse.

Program koncertu:

A. Dvořák, M. de Falla, K. Weill, G. F. Händel, G. Bizet, F. Cilea, G. Rossini, L. Delibes, B. Smetana, L. Bernstein, F. M. Torroba

Koncert se již tradičně uskuteční v aule Ostravské univerzity (Českobratrská 16) a to ve středu 27. dubna v 18 hodin. Po koncertu pozveme účastníky i posluchače na malé občerstvení v přilehlých prostorách auly.

Vstup na koncert je volný a rezervace není nutná.

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

doc. MgA. Drahomíra MÍČKOVÁ

Docentka Drahomíra Míčková je absolventkou Konzervatoře v Ostravě (třída prof. Drahomíry Dubské) a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (třída prof. Libuše Lessmannové) v oboru sólový koncertní a operní zpěv. Tento obor třicet let vyučovala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde po dobu deseti let zastávala funkci vedoucí pěveckého oddělení. Po vzniku Ostravské univerzity patřila k zakladatelům umělecko-pedagogické katedry Pedagogické fakulty, poté pracovala v Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity, který vedl ke vzniku Fakulty umění. Katedru sólového zpěvu vedla osmnáct let.

V průběhu svého pedagogického působení absolvovala zahraniční pedagogické stáže v Litvě, Polsku a na Slovensku. Její umělecká činnost spočívala v oblasti koncertního pěvectví (zaměřovala se zvlášť na tvorbu současných autorů, jejichž díla velmi často premiérovala) a pedagogické praxe (vychovala více než šedesát absolventů, z nichž mnozí se velmi dobře uplatňují ve svém oboru).

Na Ostravské univerzitě založila Pěvecké kolegium Ostravské univerzity a byla jeho uměleckou vedoucí. Koncertní náplň souboru se stala po dobu patnácti let součástí studijního programu jejích studentů. Za velmi významnou kapitolu svého životního i uměleckého zrání považuje Drahomíra Míčková dlouholetou práci v Ženském komorním sboru Františka Háby. S tímto uměleckým tělesem navštívila při koncertních turné většinu zemí Evropy – Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko, Jugoslávii, Řecko, Itálii, Švýcarsko, Velkou Británii, Francii, Španělsko a opakovaně také Japonsko. Dvacet pět let zde působila jako členka tohoto proslulého sboru a jako jeho sólistka. Dále spolupracovala s Dětským pěveckým sborem Permoník, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Slezským komorním orchestrem, Svazem československých skladatelů a koncertních umělců.

Od roku 1998 vyučuje sólový zpěv v Múzické škole v Ostravě – Mariánských Horách, kde založila a vede sbor Collegium Cantorum. Jeho členy jsou všichni studenti, které zde vyučuje. Stejně jako u Pěveckého kolegia OU i zde jsou základním programem písně v úpravě Leoše Janáčka. Písňová tvorba tohoto skladatele je její celoživotní inspirací, která se v minulosti proměnila ve dva velmi úspěšné ročníky Mezinárodní pěvecké soutěže „Janáčkovy Hukvaldy“, kterou řídila.

Drahomíra Míčková je uměleckou ředitelkou soutěžního festivalu „O Cenu Leoše Janáčka“ v amatérském sólovém zpěvu, který se pod záštitou Lidové konzervatoře v Ostravě uskuteční letos již sedmým rokem.