Nový výstavní rok venkovní Galerie Dukla otevírají výtvarníci Libor Novotný a Jakub Černý. Jejich výstava Modely paměti je návštěvníkům přístupná nepřetržitě do 4. dubna 2021.

Galerie Dukla využívá jedné, v této době zcela zásadní výhody. Jelikož jde o venkovní prostor, je návštěvníkům otevřena i v časech pandemie. Galerie Dukla v Ostravě-Porubě zahájila svou činnost v roce 2018. Dramaturgicky se pokouší reflektovat místní kontext a využívat potenciál místa průchozí pasáže. Dává si za cíl být aktuální, reagovat na společenské problémy a zprostředkovávat nové tendence v umění.

Současná situace v kulturním odvětví se odráží také v pozadí výstavy Modely paměti. Galerie Dukla je jednou z mála, do které mohou diváci zavítat i v časech značného umrtvení kulturní scény. Je sice veřejně přístupná všem, avšak komunikuje s divákem (i náhodným) poněkud jiným způsobem, než je tomu v běžné galerii.

Ústředním tématem výstavy je fenomén paměti, který její autoři, Libor Novotný a Jakub Černý, pojali každý skrze svůj originální umělecký styl. Výstava je tak složena ze dvou odlišných částí, které se ale navzájem podporují a doplňují. Oba autoři svá díla vztahují k paměti, která je podle nich v dnešní přetechnizované době zakrnělá nebo neúplná.

 

První z autorů, Libor Novotný, téma historie a paměti zpracovává formou patiše (záměrná napodobenina jiného uměleckého díla, pozn. redakce) renesanční a barokní kresby. „Řešíme problém vybavování si nebo znovu uchopování věcí z minulosti. Svým způsobem se jedná o nějakou formu recyklace. V Jakubově případě recyklace materiálu, u mě je to práce s historickou vizualitou nebo přímo s kopiemi historických maleb nebo grafik,“ komentuje výstavu Libor Novotný.

Druhý autor, Jakub Černý, ve formě instalace rekonstruuje konkrétní situace ostravského veřejného prostoru a zachycuje tak historii konkrétního místa. Dalším tématem provázejícím návštěvníka výstavou je práce (ať už fyzická či duševní) a její těsné propojení s historií a pamětí.

Vzhledem k epidemiologické situaci se otevření výstavy muselo uskutečnit bez vernisáže. Navzdory nepříznivým podmínkám nechtěla Galerie Dukla ochudit návštěvníky o možnost poznat autory a jejich koncept a doplnila tak výstavu o video.

 

Kdo jsou autoři výstavy?

Libor Novotný je absolventem Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Volné grafiky Eduarda Ovčáčka, ateliéru Intermédií Petra Lysáčka (2002–2007) a doktorského programu Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2009–2014). V současné době působí na Fakultě umění OU jako asistent ateliéru Kresby Josefa Daňka. Ve své tvorbě se zaobírá přírodními procesy, které dává do souvislostí se současným přetechnizovaným světem. V práci Libora Novotného se snoubí hravost a pomíjivost, které doplňují empatický vhled a potřeba dostat se pod povrch.

Jakub Černý je absolvent Fakulty umění OU, ateliéru kresby Josefa Daňka (2013–2019). Ve své tvorbě se zaměřuje na téma identity a tělesnosti. Za účelem postihnout obecnější aspekty fungování lidské společnosti se uchyluje k drobným architektonickým intervencím, které chápe jako strůjce návodných situací. Nejvýraznějším je u Jakuba Černého motiv bariéry, ať už jako prostředek izolace či interakce.