Jste doktorandem či doktorandkou na Ostravské univerzitě a využíváte možností, které vám váš statut přináší? Pak právě pro vás jsou určeny vzdělávací moduly projektu DOC4U. V nich se během následujících měsíců dozvíte důležité, a hlavně užitečné informace, ať už třeba o duševním vlastnictví nebo o metodách hodnocení vědecké práce. Do obou modulů se již teď registrujte prostřednictvím portálu JobTeaser.

Duševní vlastnictví

V tuto chvíli je otevřená registrace rovnou do dvou zajímavých modulů. Ten první, nazvaný Duševní vlastnictví, startuje od 29. dubna 2022. Jeho hlavním cílem je poskytnout základní informace o právech duševního vlastnictví, představit klíčové prvky a koncepty související s transferem znalostí a technologií a vysvětlit roli univerzit v prostředí transferu znalostí a technologií.

Lektorem bude Lukáš Straňák z Centra transferu poznatků a technologií.

Modul proběhne ve třech prezenčních termínech, v pátky od 8. do 16. hodiny:

  • 29. 4. Průmyslově právní ochrana
  • 6. 5. Komercializace výsledků výzkumu a vývoje
  • 13. 5. Nakládání s duševním vlastnictvím v univerzitním prostředí

Registrace probíhá do 25. 4. 2022 do 13:00 hodin.

Hodnocení vědy

Druhý modul, Hodnocení vědy, je také určen aktivním doktorským studentům Ostravské univerzity. Účastníci si rozšíří své znalosti o novinky v oblasti hodnocení vědy nejen ve světě, ale i v ČR a na domácí Ostravské univerzitě. Získají také přehled o základních principech publikační strategie, seznámí se s užitečnými nástroji scientrometrie pro začínající vědce a procvičí si využití a bezproblémovou orientaci nejen v databázích Web of Science a Scopus, ale také v jejich rozšířených modulech.

Lektory budou Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost a Martin Šigut, specialista hodnocení kvality a vědy.

Modul proběhne ve třech prezenčních termínech, ve čtvrtky od 8. do 16. hodiny:

  • 5. 5. Základy scientometrie
  • 12. 5. Metodika hodnocení (17+)
  • 19. 5. Práce s vědeckými databázemi

Registrace probíhá do 2. 5. 2022 do 13:00 hodin.

Tyto i další doprovodné vzdělávací akce jsou nabízeny v rámci realizace projektu DOC4U Interní grantová soutěž pro studenty doktorského studia na Ostravské univerzitě. Více informací najdete zde.