Modul HR-personální konzultant je stálicí v nabídce studia celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty OU. Modul je koncipován tak, aby jej bylo možné studovat souběžně s běžným denním studiem, ale zároveň umožňuje absolvovat několik hodin praxe ve vybraných firmách. Do modulu se může zdarma hlásit každý student Ostravské univerzity, a to od 10. 12. 2020 do 10. 2. 2021. S e-přihláškou neváhejte, počet míst je omezený a zájem o rozšíření studia je veliký.

 

Co je hlavní výhodou modulu?

Hlavní výhodou je možnost praxe, kde studenti navazují velmi důležité kontakty a seznamují se s chodem vybrané firmy. Mnoho absolventů tohoto modulu našlo uplatnění právě na základě této praxe nebo už během studia dlouhodobě spolupracovali s vybranou firmou. Po absolvování modulu je student připravený ucházet se například o juniorskou pozici pracovníka HR.

Smyslem modulu je však především připravit studenty na trh práce. Studenti se během dvou semestrů seznámí se základními pravidly při pracovních pohovorech, zdokonalí svou sebeprezentaci, naučí se připravit profesionální CV, motivační dopis apod., získají povědomí o firemní kultuře a personálních procesech a tím získávají náskok před konkurencí. Modul tak není zdaleka určen jen těm, kteří uvažují o profesní dráze personalisty.

 

Co je náplní výuky?

Během dvou semestrů čekají studenty čtyři informačně-praktické předměty (Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace) a praxe v rozsahu 100 hodin u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Na konci modulu studenty čeká závěrečná prezentace v podmínkách simulujících výběrový pohovor na pracovní pozici či pro podnikatelský záměr.

Modul začíná na začátku letního semestru, výuka se po oba semestry bude konat vždy v pátek v době od 8:20 do 12:25 hodin. Praxe je plánována individuálně, takže je možné si ji přizpůsobit svým studijním podmínkám. Po absolvování studenti získávají osvědčení HR-personální konzultant a standardní kreditní hodnocení.

 

Chcete se přihlásit?

Do modulu se můžete hlásit prostřednictvím běžené e-přihlášky, a to v termínu od 10. 12. 2020 do 10. 2. 2021. Počet míst v modulu je však omezen, s přihlášením proto dlouho neotálejte. Přihlášku do modulu naleznete pod nabídkou celoživotního vzdělávání.

 

Jakmile budete mít přihlášku podanou, zašlete e-mailem svůj životopis a odpovědi na níže uvedené otázky. E-mail adresujte garantce modulu Lucii Dokoupilové (lucie.dokoupilova@osu.cz):

1) Co vím o oblasti HR (Human Resources), příp. jaké s ní mám zkušenosti?

2) Jaká očekávání mám od modulu HR-personální konzultant?

Více informací naleznete také na stránkách katedry sociologie, která je garantem modulu, nebo se můžete se svými dotazy obracet na výše uvedený kontakt. Pro studenty Ostravské univerzity je modul zdarma.

Soubory ke stažení