Kamenolom v bílovecké místní části Stará Ves patří k významným geologickým lokalitám. K ukončení těžby zde došlo před zhruba 30 lety a dodnes jsou na místě patrné vystupující sedimenty kyjovických vrstev hradecko-kyjovického souvrství. „V severní stěně je odhalena obrovská, dokonale vyvinutá vrása – dvojitý ohyb horninových vrstev. Jde o ve střední Evropě v tomto rozsahu ojedinělý útvar vzniklý při násunu Karpat na starší český masiv. Dalším unikátem je hladká východní stěna lomu. Ta je tvořena ramenem další vrásy, jejíž čelo je doposud skryto uvnitř masivu. Na vrstevních plochách jsou tady odkryty zkameněliny. Celý lom je svou kompozicí mimořádně hodnotnou ukázkou krajiny po těžbě,“ potvrzuje doktor Jan Lenart z katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU.

Bílovecké Gymnázium Mikuláše Koperníka se teď dohodlo se společností Kamenolomy ČR na zapůjčení někdejšího lomu, který se po skončení těžby proměnil v zajímavý ekosystém. Zhruba desetihektarový pozemek chce gymnázium využít pro výuku studentů a zpřístupnit veřejnosti. „Oblast postupně zarůstá náletovými dřevinami a je třeba se o ni starat. Časem plánujeme oživit lokalitu také o zvířata, která by prostředí přirozeně udržovala,“ prohlásil pro média (např. Polar) již dříve ředitel bíloveckého Gymnázia Mikuláše Koperníka Pavel Mrva.

Lidé by tak v někdejším kamenolomu mohli v budoucnu najít multioborovou naučnou stezku, která formou questingu (tzv. hledačky) přiblíží environmentální vliv lidské činnosti na krajinu. Zahrnovat má hned několik typů stanovišť, například mokřadní společenstvo v periodické tůni, stepní biotop, suťová společenstva, les jako klimaxové společenstvo atd. Návštěvníkům přiblíží také geologický a geomorfologický vývoj lokality, význam sukcese, přirozené rekultivace, ruderálních, invazních a ohrožených druhů nebo úkrytových míst pro živočichy ve volné krajině.

Přípravné práce jsou teď hlavně na přírodovědném klubu EVVOlution, který funguje na bíloveckém gymnáziu. Opřít se gymnazisté budou moci také o spolupráci s Hnutím Brontosaurus nebo studentskou organizací SOVA z PřF OU. „Rádi bychom časem ukázali, že i místa, která pozbyla svůj primární účel a člověk je průmyslově využil a následně opustil, mohou sloužit jako cenné lokality, do kterých se uchylují organismy vytlačené z okolní krajiny,“ vysvětlovala již dříve například pro Moravskoslezský deník učitelka biologie bíloveckého gymnázia Veronika Pilátová.

Letos zástupci bíloveckého gymnázia v někdejším lomu chystají screening živočichů, se kterým pomůžou právě biologové z naší organizace SOVA. „Jsme teprve na začátku spolupráce, ale nápad se nám líbí. Počítáme samozřejmě s tím, že pomůžeme lokalitu zmapovat. Zároveň bychom měli svými zkušenostmi pomoci při vývoji a následné propagaci aplikace pro questing, kterou gymnazisté chystají,“ uzavírá za studentskou organizaci SOVA Stanislav Ožana.