Určitě jste se už někdy zamysleli nad tím, odkud se vzal název ulice, ve které bydlíte, nebo jaký příběh se skrývá za tím či oním jménem. Nová monografie Od etymologie ke krajině: Onomastika pro 21. století (Brno: Host) dává na tyto otázky odpovědi. Čtenáři se v ní seznámí se širokou paletou lingvistických otázek, poznají podstatu onomastiky i metody kvantitativní lingvistiky. Publikace je určena čtenářům se zájmem o jazykovědu, o zeměpisná a osobní jména, poodhaluje jim, jak vznikají a jak se uplatňují vlastní a zeměpisná jména v literatuře, jak jsou zneužívána v médiích či jakou roli hrají v marketingu.

Autoři touto publikací vtahují čtenáře do tajů jazykovědy a čtivou formou seznamují s prací akademiků i studentů „ostravské onomastické školy“. Kapitoly jsou koncipovány tak, aby byly podnětné a srozumitelné jak pro laickou, tak odbornou veřejnost, onomastiku představují jako součást naší každodennosti, historie, národní či lokální identity.

Kniha obsahuje 27 kapitol od 11 různých autorů – akademiků i studentů, přičemž autoři si všímají například problematiky překladu jmen a názvů, jejich četnosti nebo aspektů, podle nichž rodiče volí jména svým potomkům. Na příkladu amerických prezidentských voleb představují metody kvantitativní lingvistiky i symbolické konotace jmen, ukazují, jak literatura ovlivňuje místní a pomístní názvy, všímají si tendencí k návratu německých názvů a jmen, ale například i jazykové politické korektnosti posledních let a mnoha dalších témat, jimž se momentálně autoři badatelsky věnují. Kniha je nahlédnutím za dveře vědecké práce katedry českého jazyka a „ostravské onomastické školy“, která je v rámci České republiky ojedinělá svým interdisciplinárním přístupem a hledáním nových metod. Je přehledem nejaktuálnějších výsledků badatelské práce členů katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity a skvělým, čtivým průvodcem po současné české onomastice i jazykovědě. Pokud jste se někdy během toulek krajinou pozastavili nad tím, proč se Sudetům říká Sudety, odkud se vzal název Cvilínek nebo vás napadlo, proč je v Česku tolik Jakubů a málo Emilů, je tato kniha pro vás tou správnou volbou.

Pokud Vás publikace zaujala, přijměte pozvání na její křest, kde Vám ji autoři podrobně představí.

Křest knihy Od etymologie ke krajině: onomastika pro 21. století se koná

20. ledna od 17:30 hodin v OUshopu Ostravské univerzity na ulici Mlýnská 5, Ostrava.

Srdečně zveme!