Ostravské univerzitě se v letošním roce podařilo získat z dotací Evropské unie a částečně z fondu Spravedlivá transformace Ministerstva životního prostředí významnou finanční podporu v hodnotě 1,8 miliardy korun na realizaci unikátního vědeckovýzkumného hubu LERCO (Life Environment Research Center Ostrava), který zastřešuje výzkum tří vědeckovýzkumných institucí – Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava. Z projektu LERCO budou ale ve výsledku těžit především obyvatelé našeho regionu.

Life Environment Research Center Ostrava (LERCO) je nově budovaný vědecko-výzkumný hub, který jako jeden z nástrojů umožňuje transformaci Moravskoslezského kraje z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region.

Vědeckovýzkumný hub LERCO přinese řadu inovací v oblasti biomedicíny, léčby nádorových onemocnění a zvyšování kvality života obyvatel. Ambicí projektu je také nabídnout ke komerčnímu využití řadu nových léčebných metod a nástrojů, patentů a softwarů využívaných v medicíně a biomedicíně. Vybrané vědecké týmy se mimo jiné zabývají behaviorálním zdravím, zvyšováním kvality života, například vyšší soběstačností ve stáří, s tím je spojen výzkum pohybového aparátu, vývoj nových rehabilitačních nástrojů a pomůcek a mnoho dalšího, přičemž důraz je kladen především na finanční dostupnost a ekonomickou efektivitu.

Ostrava a LERCO je příležitost pro začínající i excelentní vědce a pro investory

„Ostrava má v Česku bohužel stále pověst průmyslového města, proto se nám dlouhodobě nedaří přilákat odborníky například z Prahy nebo z Brna, pro tento projekt proto záměrně oslovujeme především zahraniční vědce. Abychom však byli konkurenceschopní, musíme vytvořit srovnatelné pracovní podmínky, na které jsou vědci zvyklí ze zahraničí,“ uvádí docent Michal Šimíček z Ostravské univerzity, který je vedoucím výzkumného programu zaměřujícího se na výzkum a vývoj nových léčebných metod hematoonkologických onemocnění. Projekt LERCO poskytne požadované zázemí v podobě špičkové infrastruktury i v podobě etablovaných vědeckých týmů.

Abychom byli konkurenceschopní, musíme vytvořit srovnatelné pracovní podmínky, na které jsou vědci zvyklí ze zahraničí.

„V projektu LERCO máme vynikající odborníky, kteří se zaměřují například na biomedicínu, behaviorální zdraví, biomedicínské inženýrství, molekulární biologii a genomiku a další, nyní ale potřebujeme, aby se nastartované výzkumy dále rozvíjely a jednotlivé týmy se rozšiřovaly o další kapacity a směry výzkumu,“ doplňuje Michal Šimíček.

Nová budova Ostravské univerzity financovaná z projektu LERCO bude v budoucnu sloužit nejen vědeckým týmům, ale také potřebám fakult Ostravské univerzity, které v rámci projektu plánují rozšířit nabídku studijních programů.

LERCO pomůže Ostravě i regionu

Projekt LERCO má rozhodně potenciál přilákat do Ostravy a regionu excelentní vědce a zpomalit odliv „mozků“, protože dokáže nabídnout potřebné podmínky pro vědeckou práci i další vzdělávání. Ostravská univerzita získá zázemí a potřebné kapacity, aby mohla rozšířit nabídku studijních programů i vytvořit spin-off firmy, které zajistí přenos výsledků výzkumů do praxe.

LERCO tak není příležitostí jen pro vědce, ale především pro tuzemské firmy a investory, kteří hledají nové možnosti, jak nastartovat či rozšířit své podnikání.

Špičkově vybavené zázemí a 9 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření  v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního výzkumu přes experimentální vývoj po aplikovaný výzkum, napříč vědeckovýzkumnými institucemi (OU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími vědeckovýzkumnými i komerčními subjekty z praxe v Česku i v zahraničí.

Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního vědeckovýzkumného potenciálu Moravskoslezského kraje v netechnických oborech s dopadem na zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce vědy a výzkumu s komerční sférou (podpora vzniku spin-off a start up firem), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve vědě a výzkumu, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

Projekt není postaven na komerčních aktivitách nebo jejich podpoře, pouze z dlouhodobého horizontu připravuje vhodné zázemí pro další možnou (a žádoucí) spolupráci vědeckovýzkumné sféry s aplikační sférou v Moravskoslezském kraji, která tu regionálně dosud nebyla dostatečná.

Úvodní foto: Mikhail Nilov z Pexels