Ostravská univerzita se v roce 2022 spojila s dalšími univerzitami v Česku ve společném projektu a rozhodla se upravit pravidla pro sociální bezpečí na Ostravské. V první fázi jsme se inspirovali zkušenostmi a praxí jiných univerzit a vybaveni těmito informacemi jsme začali tvořit systém sociálního bezpečí naší univerzitě na míru.

První diskuse pracovní skupiny byla o tom, co je vlastně sociální bezpečí na univerzitě, čím se má univerzita zabývat a jak uchopit řešení tak, aby bylo skutečně spravedlivým a objektivním.

Abychom vytvořili systém užitečný pro všechny – studující i zaměstnance – který bude současně partnerem vedení univerzity a podpoří tak důvěru všech zaměstnanců i studujících, ve spolupráci s děkany a děkankami fakult, ředitelem součásti, akademickým senátem a zástupci z řad studujících byla vytvořena pracovní skupina, v níž jsou zastoupeni zaměstnanci, studující i ombudsmani fakult. V pracovní skupině jsou akademičtí i neakademičtí zaměstnanci, vedoucí i řadoví zaměstnanci a studující. Pracovní skupina má k dnešnímu dni 20 členů.

„První diskuse pracovní skupiny byla o tom, co je vlastně sociální bezpečí na univerzitě, čím se má univerzita zabývat a jak uchopit řešení tak, aby bylo skutečně spravedlivým a objektivním. Pracovní skupina dále vytvářela proces řešení podnětů, strukturu komunikace, opatření rektora a zejména dohlížela na to, aby výsledné řešení nebylo prostou formalitou, ale aby bylo skutečným jednoduchým nástrojem pro řešení sociálního bezpečí,“ uvádí vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů Jana Pająk.

Pracovní skupina nyní dokončuje své základní poslání a pracuje na posledních detailech systému řešení sociálního bezpečí na univerzitě, které bude spuštěno 1. července tohoto roku. Její působnost tím ale nekončí – členové se budou nadále scházet a na základě získaných zkušenostní budou dále na řešení sociálního bezpečí na univerzitě pracovat a dotvářet systém tak, aby univerzita byla férovým a bezpečným prostředím pro každého.

Členové pracovní skupiny se průběžně vzdělávají. Dne 28. března 2023 proběhla na půdě univerzity diskuse se zástupci společnosti Konsent, při které měli členové pracovní skupiny a další účastníci možnost diskutovat otázky sexuálního obtěžování a souvisejících doporučených postupů řešení. Další diskuse plánujeme na podzim tohoto roku.