„Sociální bezpečí“ je zastřešující koncept pro pozitivní studijní a pracovní prostředí, který vychází například z nizozemského akademického prostředí a který se v evropském kontextu rychle etabloval. Koncept sociálního bezpečí představuje ideální stav, který chceme ve vysokém školství docílit. Důležité jsou v něm principy kolegiality, integrity, rovnosti, respektu, otevřenosti a pozornosti k ostatním.

Naším cílem je, aby u nás na Ostravské univerzitě všichni vnímali své studijní a pracovní prostředí jako pozitivní a takzvaně férové.

„Naším cílem je, aby u nás na Ostravské univerzitě všichni vnímali své studijní a pracovní prostředí jako pozitivní a takzvaně férové a mohli tak svou energii věnovat svému odbornému i osobnímu rozvoji,“ říká vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů Jana Pająk.

Bohužel, na vysoké škole se mohou studující i zaměstnanci setkat s celou řadou negativních jevů, které mohou mít dopady na prostředí, ve kterém pracují nebo studují nebo na ně samotné. Typickými nežádoucí příklady, se kterými se můžeme v akademickém prostředí setkat, jsou diskriminace, sabotáž, šikana, ponižování, sexuální obtěžování, nekolegialita, násilí, vyhrožování, plagiátorství, pomluvy, nadávky nebo střet zájmů, ale může jich být i mnohem více a také vůbec nemusí zapadat do nějakých „škatulek“ také třeba proto, že jsou těžko pojmenovatelné konkrétním termínem.

Chystáme řadu kurzů, diskusí, článků a také novou roli celouniverzitní ombudsosoby, která bude podle dosavadních a nově získaných zkušeností přicházet s dalšími náměty pro prevenci a edukaci v této oblasti.

Cílem Ostravské univerzity je proto vytvořit systém jak pro řešení případů, které se už staly, tak pro využití poznatků, které z nich vyplynou při řešení případů, které mohou přijít, a hlavně co nejvíce jevům jako je sexuální obtěžování, šikana nebo diskriminace formou prevence předcházet.

„Chystáme řadu kurzů, diskusí, článků a také novou roli celouniverzitní ombudsosoby, která bude podle dosavadních a nově získaných zkušeností přicházet s dalšími náměty pro prevenci a edukaci v této oblasti,“ sděluje Jana Pająk.

„Ač téma obtěžování, nerovného zacházení a diskriminace bývá často bagatelizováno a v souvislostech výzkumu nebo internacionalizace opomíjeno, je třeba si uvědomit, že nežádoucí chování a nepříjemné prostředí zatěžuje všechny zúčastněné, studující i zaměstnance a ve svém důsledku snižuje efektivitu celé instituce,“ říká Jana Pająk a dodává, že stejně jako loni se i letos Ostravská univerzita aktivně zapojuje do Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT, který řeší právě Sociální bezpečí na vysokých školách.