Na Ostravské univerzitě v současné době studuje deset studentů se sluchovým postižením napříč všemi fakultami. Rozhodně se nemusíte bát s lidmi se sluchovou vadou komunikovat, i když si myslíte, že vám nebudou rozumět. Díky moderním technologiím, osvětovým aktivitám i podpoře Centra Pyramida se daří bourat komunikační bariéry a mýty spojené s tímto typem hendikepu.

„Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota od lidí.“

Helena Kellnerová

Mezinárodní týden neslyšících

Jednou z takových osvětových akcí, kam bychom vás rádi pozvali, je oslava Mezinárodního týdne neslyšících. Pořádá ji Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé 24. září od 10:00 na Porubském zámku.  Hlavním cílem akce je představit široké veřejnosti kulturu neslyšících a jejich jazyk – český znakový jazyk.

Můžete se těšit na zajímavé workshopy, prezentace spolupracujících organizací a bohatý doprovodný program. Zajímavostí je, že na akci budou přítomni nejen neslyšící z okolí Ostravy, ale z celého Česka a Slovenska – dozvíte se tak, jaké jsou rozdíly ve znakové řeči v různých krajích. Centrum Pyramida zde bude mít také své zástupce, kteří vám řeknou, jak se dá studovat na vysoké škole s různými typy hendikepů.

Narozeninová párty Ostravské univerzity | Jsme Ostravská… už 30 let!

Další příležitost, kde se můžeme potkat a kde si dokonce budete moci vyzkoušet jaké to je „neslyšet“ nebo jak žít i s ostatními typy hendikepů, budete mít na oslavě 30 let Ostravské univerzity. Ve stánku Poradenského centra a Centra Pyramida pro vás připravujeme zajímavý program a nudit se u nás rozhodně nebudete.

Navštivte Centrum Pyramida

Sluchová vada může přinášet jistá specifika pro komunikaci, pamatujme ale, že nejdůležitější je vzájemná tolerance a upřímná ochota pomoci. Pokud se chcete dozvědět více o studiu na univerzitě se sluchovou vadou, pusťte si výše umístěné video se studentem Lékařské fakulty Davidem Buzrlou. A pokud byste se chtěli naučit titulkovat, digitalizovat studijní materiály nebo nám pomoci se zápisy a přepisy přednášek pro neslyšící spolužáky, ozvěte se nám do Centra Pyramida. Určitě se domluvíme na dlouhodobější spolupráci.

Deset tipů na to, jak komunikovat s člověkem se sluchovou vadou

  1. Před rozhovorem s člověkem se sluchovým postižením navážeme zrakový kontakt. Pokud se na nás nedívá, můžeme jej upozornit lehkým dotykem na rameno, paži nebo předloktí, že s ním chceme hovořit. Vzájemný zrakový kontakt udržujeme po celou dobu rozhovoru.
  2. Každého člověka se sluchovým postižením se zeptáme, zda chce mluvit, odezírat, psát, nebo používat znakový jazyk. Otázku můžeme i napsat.
  3. Odezírání bez pomoci sluchu není spolehlivá metoda vnímání mluvené řeči, dochází při ní často k omylům. Úspěšnost odezírání je velmi snížena při fyzické či psychické nepohodě. Odezírající osobě předem sdělíme téma hovoru. Mluvíme obráceni čelem k ní, naše tvář musí být osvětlena, nesmíme pohybovat hlavou nebo si zakrývat ústa. Dbáme na zřetelnou výslovnost a mluvíme volnějším tempem při zachování přirozeného rytmu řeči. Zdůrazňujeme klíčová slova. V případě potřeby opakujeme sdělení jinými slovy.
  4. Při hovoru s nedoslýchavým člověkem nezvyšujeme hlas a nekřičíme. Zajistíme vhodné poslechové podmínky bez okolního hluku.
  5. Doprovází-li člověka se sluchovým postižením tlumočník či jiná osoba, vždy oslovujme přímo člověka, se kterým jednáme, nikoliv jeho doprovod.
  6. Člověku se sluchovým postižením předem naznačíme, o čem budeme hovořit, případně jakou spolupráci od něj budeme potřebovat.
  7. Důležité sdělení či dotaz raději opakujeme a neváháme ani použít písemnou formu. U neslyšících uživatelů znakového jazyka je bezpečnější počkat na tlumočníka.
  8. Občas požádáme, aby nám člověk se sluchovým postižením svými slovy sdělil, co nám rozuměl. Nikdy se neptáme, ZDA nám rozuměl, ale CO nám rozuměl. Ptáme se zásadně vždy po každém důležitém sdělení.
  9. Při neúspěšné komunikaci máme na paměti, že jde o důsledek sluchového postižení. Proto k takovému člověku přistupujeme se stejným respektem a ohledem na důstojnost jako k člověku bez postižení. Neprojevujeme netrpělivost, neomezujeme komunikaci, ale snažíme se najít cesty, jak se vzájemně lépe dorozumívat.
  10. Komunikační preference každé osoby se sluchovým postižením jsou individuální. Proto je nutno projevit vstřícnost a ochotu přizpůsobit se dorozumívacím možnostem každého člověka se sluchovým postižením.

Autorkou desatera komunikace s osobami se sluchovým postižením je Mgr. Věra Strnadová