Na vysoké škole mají možnost studovat i studenti a studentky se specifickými potřebami. Jací studenti to jsou? Studenti se zrakovou nebo sluchovou vadou, pohybovým postižením, specifickou poruchou učení, poruchou autistického spektra nebo chronickým či psychickým onemocněním.

O všechny tyto studenty se starají v Centru Pyramida, kde jim naši referenti a koordinátoři pomáhají překonávat bariéry v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Pro akademiky a veřejnost připravili v Centru pyramida novou sérii videorozhovorů, které jim pomohou se studenty se specifickými potřebami pracovat a komunikovat.

Počet studentů se specifickými potřebami na vysokých školách roste. S tím roste i potřeba seznamovat akademické pracovníky a širokou veřejnost s tím, jak s takovými studenty pracovat a komunikovat.

V roce 2010 bylo v Centru Pyramida registrovaných 32 studentů, letos jich je už přes 200.

„Počet studentů se specifickými potřebami na vysokých školách roste. S tím roste i potřeba seznamovat akademické pracovníky a širokou veřejnost s tím, jak s takovými studenty pracovat a komunikovat,“ zdůrazňuje doktorka Renata Kovářová, která je odborným metodikem Centra Pyramida.

„Jsme si vědomi zvyšujících se nároků také na vyučující a chtěli bychom jim v této oblasti nabídnout větší podporu. Důležitou součástí činnosti Centra Pyramida jsou individuální konzultace a odborné vzdělávání v oblasti podpory studentů se specifickými potřebami pro akademické a neakademické pracovníky OU. Pokud budete chtít využít některých z nabízených služeb, stačí kontaktovat nás s Katkou a my se vám budeme rádi věnovat,“ doplňuje Petr Figala z Centra Pyramida, které nově sídlí v bezbariérových a útulných prostorách na Mlýnské.

Důležitou součástí činnosti Centra Pyramida jsou individuální konzultace a odborné vzdělávání v oblasti podpory studentů se specifickými potřebami pro akademické a neakademické pracovníky OU.

A to není vše.

„Rádi bychom také pozvali všechny vyučující a pracovníky Ostravské univerzity na online diskuzi na téma ‚Vysokoškoláci na spektru aneb jaké je studium na vysoké škole s autismem nebo Aspergerovým syndromem‘, která se uskuteční 4. dubna od 14 hodin. Více informací a přihlášky budou již brzy na webových stránkách Centra Pyramida a portále OU,“ dodává Kateřina Žvaková, která má všechny osvětové aktivity na starosti a chystá i dotazníkové šetření pro vyučující, které pomůže ještě více rozšířit nabídku služeb centra.

„Všem účastníkům, kteří na videorohovorech spolupracovali, moc děkujeme. Takto otevřeně hovořit totiž není vůbec lehké,“ říká Petr Figala z Centra Pyramida.

Velké díky také patří paní Pavlíně Zárubové, ředitelce Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN), která všem videím zajistila titulky a tlumočení do Českého znakového jazyka.

 

„Když jsem se na rozhovory připravovala, tak mě překvapilo, že jsou mezi lidmi stále předsudky o tom, že studenti se specifickými poruchami učení nepatří na vysoké školy. Našla jsem si ale informace o tom, že spousta vědců jako například Einstein nebo Edison měli tyto poruchy. Nebo že si lidé občas myslí, že závažné tělesné postižení znamená, že takový člověk je postižený i mentálně. My ale nemůžeme hodnotit mentální schopnosti jedince podle toho, jak se chová a podle vzhledu. Vezměte si například Stephena Hawkinga,“ říká Hedvika Bučková, studentka Fakulty sociálních studií a moderátorka série rozhovorů s doktorkou Renatou Kovářovou z Centra Pyramida a studenty Ostravské univerzity.

Série krátkých rozhovorů se studenty se specifickými potřebami a odborníky z Centra Pyramida

  • Jaké to je studovat vysokou školu se zrakovým postižením (Mgr. Pavlína Soušková, studuje filozofickou fakultu, německou filologii v doktorském studiu.) Je pravda, že lidé, kteří mají zrakovou vadu, mají absolutní sluch? Pavlína má Stargardtovu nemoc, která se projevuje tím, že nemám centrální vidění a vidí tedy jen periferně okolím oka. Jak tedy studuje a jaké potřebuje kompenzační pomůcky?

  • Jaké to je studovat vysokou školu se sluchovým postižením? (David Buzrla, student lékařské fakulty, všeobecné lékařství, David Pietras, student pedagogické fakulty, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání) Neslyšící lékař nebo pedagog? I to je v dnešní době možné.

  • Jaké to je studovat vysokou školu s tělesným postižením? (Eva Blažková, studentka Přírodovědecké fakulty, Systematická biologie a ekologie) Společnost si občas myslí, že závažné tělesné postižení znamená, že takový člověk je postižený i mentálně. My ale nemůžeme hodnotit mentální schopnosti jedince podle toho, jak se chová a podle vzhledu. Vezměte si například Stephena Hawkinga.

  • Jaké to je studovat vysokou školu se specifickými poruchami učení a pak pracovat? (Absolventka Mgr. Kateřina Nikelová, speciální pedagog na ZŠ) Víte že kromě nejznámější dyslexie a dysgrafie ještě existuje i dyspinxie a dysmúzie? Co to je a jak se projevují? A jaké příhody se vám mohou stát s poruchou pozornosti?

  • Jaké to je studovat vysokou školu s Aspergerovým syndromem? (Dominik Kniezek, student pedagogické fakulty, speciální pedagogika) Jsou všichni autisté stejní jako z filmu Rain Man nebo z dokumentu Děti úplňku?

  • Jaké to je studovat vysokou školu s psychickým onemocněním? (Mgr. Hana Kovářová, psycholožka z Poradenského centra OU) Jaký je rozdíl mezi depkou a depresí? Každý z nás má občas špatný den, ale jak rozeznat, že už náš student, spolužák, kamarád potřebuje pomoc? A jak se zachovat?