Tereza Čapandová, Tomáš Koudela a Jan Melena vystoupili na konferenci s příspěvkem nazvaným „Pathfinder in Ostrava“. Příspěvek týkající se regionální historie a kultury Ostravska se zaměřením na jeho kulturní transformaci z „rudého ocelového srdce republiky“ do současné kulturní metropole za posledních 30 let vzbudil velký zájem, stejně jako prezentace českých umělců z Pedagogické fakulty a Fakulty umění Ostravské univerzity na výstavě Pathfinder v Uptown Koenji Gallery pod kurátorským vedením proděkana pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost Pedagogické fakulty OU Tomáše Koudely, prorektora z Akademie výtvarných umění v Poznani Arkadiusze Marcinkowskiego a prorektora z Akademie výtvarných umění ve Štětíně Andrease Guskose.

Příspěvek týkající se regionální historie a kultury Ostravska se zaměřením na jeho kulturní transformaci z „rudého ocelového srdce republiky“ do současné kulturní metropole za posledních 30 let vzbudil velký zájem.

Výstava Pathfinder zahrnovala videa, fotografie, sochy, koláže a grafiky tvůrců zejména z Japonska, České republiky a Polska. Český videoart a digitální média na výstavě zastupoval Jiří Surůvka, Marek Schovánek, František Kowolowski, Vladimír Havlík, Petr Lysáček, Tomáš Koudela, Tereza Čapandová, Milan Cieslar, Zbyněk Janáček, Jan Melena, Marek Sibinský a Jan Drozd. Výraznou stopu na této výstavě představovaly sochy slovenského vizuálního umělce Viktora Freša a polského autora, působícího na PdF Ostravské univerzity, Piotra Ambroziaka, stejně jako koláže českého malíře Pavla Formana zpracovávající rodinnou historii dědy Karla, který proslul jako výrazný tvůrce uměleckého fenoménu Art brut. Neopomenutelným zážitkem na vernisáži výstavy byl scénický tanec jednoho z předních japonských tanečníků hudebně-tanečního divadla Butó Masamichi Shibasakiho.

Neopomenutelným zážitkem na vernisáži výstavy byl scénický tanec jednoho z předních japonských tanečníků hudebně-tanečního divadla Butó Masamichi Shibasakiho.

Konference, která byla složená z příspěvků japonských, polských a českých umělců, historiků, teoretiků umění a kurátorů byla pojata výrazně interdisciplinárně se zaměřením na umění, vědu a technologii. Za zmínku bezpochyby stojí příspěvek polského intermediálního tvůrce Rodiona Marcinkowského, který na konferenci představil svůj umělecký projekt týkající se kryptoměn, fenoménu NFT s výrazným ekologickým akcentem poukazujícím na vymírající včelstva na starém kontinentě. Tento příspěvek byl také zaznamenán hlavními polskými zpravodajskými kanály, kteří jej prezentovali jako zcela neočekávaný úspěch polské kultury a technologie v mezinárodním kontextu.

Tato přehlídka středoevropské vizuální kultury přinesla i přísliby a konkrétní plány na spolupráci mezi Japonskem, Polskem a Českou republikou, a to nejen na poli uměleckém a kulturním, ale i akademickém.

Tato přehlídka středoevropské vizuální kultury přinesla i přísliby a konkrétní plány na spolupráci mezi Japonskem, Polskem a Českou republikou, a to nejen na poli uměleckém a kulturním, ale i akademickém. Spojená delegace akademických pracovníků polských a českých univerzit byla srdečně přivítána na Art and Design collage v čele s profesorem Yasuukou Saegusou, který je zároveň prezidentem Research Institute for Culture and Representation (RICR) spolupracujícím mj. s americkou NASA a na dalších institucích věnujících se primárnímu a terciálnímu stupni vzdělávání, kde se zúčastnili několika workshopů a jednání.