Je čas ukázat, že absolventi humanitních a společenských věd jsou na trhu práce nejen úspěšní a žádaní, ale také že humanitní a společenské vědy mají v moderní společnosti své pevné a mnohdy nezastupitelné místo. Humanitky.cz je společný projekt tří filozofických fakult – Univerzity Hradec Králové, Ostravské Univerzity a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Není pravda, že absolventi humanitních a společenských věd jsou společensky nepotřební a neuplatitelní na pracovním trhu. Naše tvrzení máme podložená daty. Stejně tak výroky některých politiků o tom, že absolventy humanitních oborů ekonomika nepotřebuje a končí na úřadech práce či vykonávají méně kvalifikovanou práci, jsou zcela mimo realitu,“ uvádí Daniela Rywiková, proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Nová propagační videa a webové stránky humanitky.cz představují desítky příběhů absolventů filozofických fakult, kteří našli uplatnění v mnoha různých oborech, například jako středoškolští učitelé, novináři, redaktoři, analytici, vysocí státní úředníci, překladatelé, tlumočníci; uplatňují se v neziskovém sektoru, v diplomatických službách, v kultuře, ale i v soukromých firmách ve středním a vyšším managementu a v dalších profesích, jež vyžadují specifické vzdělání. „Chceme humanitní a společenskovědní obory posunout do širšího povědomí, abychom na příkladech našich absolventů ukázali, kde všude se uplatňují a že se nezřídka jedná o profese, jejichž společenská potřeba je neoddiskutovatelná a nepostradatelná,“ dodává dr. Rywiková.

Nová propagační videa, která lze v nejbližších dnech shlédnout na sociálních sítích i stránkách humanitky.cz, staví na vtipu, nadsázce a malinko i provokaci.

Data společnosti STEM/MARK hovoří jasně

V rámci tohoto projektu proběhlo v loňském roce společností STEM/MARK rozsáhlé šetření mezi zaměstnavateli v několika vybraných krajích napříč Českou republikou. Z průzkumu ve více než tisícovce malých, středních i velkých firem vyplynulo, že ze strany zaměstnavatelů je o tyto absolventy nejen zájem, ale že například v oblasti školství nebo některých služeb je zaměstnavatelé vnímají jako nenahraditelné. Průzkum mimo jiné také ukázal, že absolventy humanitních a společenskovědních oborů přijímají spíše velké firmy působící zejména v oboru školství a státní správy a dále ve finančních a odborných službách nebo společnosti se zahraniční působností. Kde všude ale nacházejí tito absolventi uplatnění ukazují právě humanitky.cz.

Projekt je financován z Centralizovaného rozvojového programu MŠMT ČR „Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd. (C25)“