Fakulta umění vás srdečně zve, na již poslední z pětice koncertů komorní řady s názvem „30 LET SPOLU“, která oslavuje 30. výročí založení Ostravské univerzity a zároveň vznik Fakulty umění. Tímto koncertem bychom rádi vzdali poctu jednomu z tehdejších zakladatelů profesoru Zdeňku Golovi, který nás bohužel opustil poslední den roku 2021.

Pan profesor Zdeněk Gola učil generace houslistů počínaje Vítězslavem Kuzníkem až po současného koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičku, který na koncertě také vystoupí.

Interpreti:

Jiří Vodička, Alena Mazgajová Čechová, Miloslav Jelínek, Marcela Jelínková, Petr Maceček, Ellen Klodová, Alexandr Starý.

Program koncertu:

Moritz Moszkowski, Václav Fuka, Miloslav Gajdoš, Jules Massenet, Josef Suk a Pablo de Sarasate.

Koncert se již tradičně uskuteční v aule Ostravské univerzity (Českobratrská 16) a to ve středu 8. června v 18 hodin. Po koncertu pozveme účastníky i posluchače na malé občerstvení v přilehlých prostorách auly. Vstup na koncert je volný a rezervace není nutná.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Foto: Ivan Korč pro SHF

 

prof. Zdeněk Gola (25. března 1929 – 31. 12. 2021)

Profesor Zdeněk Gola se narodil v malé osadě Bystré v podhůří Beskyd. Od útlého dětství byl obklopen hudbou a dodnes často živě vzpomíná na fyzické útrapy, které mu jako malému chlapci působila hra na celé housle. Jeho prvním a nesmlouvavým učitelem byl otec, lidový muzikant. S profesionálním pedagogem se setkal poprvé ve 13 letech, kdy na hudební škole ve Frýdku- Místku poznal skvělého učitele Gabriela Štefánika. Ten jej během dvou let připravil ke zkouškám na brněnskou konzervatoř tak dobře, že do třídy profesora Josefa Jedličky nastoupil v roce 1945 přímo do druhého ročníku. Během těchto studií absolvoval rovněž stáž v jugoslávském Záhřebu. Jeho učitelem zde byl vynikající houslista českého původu, žák Otakara Ševčíka, Václav Huml. V Brně získal rovněž svou první praktickou zkušenost. Během části svých studií na konzervatoři byl členem orchestru v Janáčkově opeře.

Po absolutoriu brněnské konzervatoře se stal členem Slovenské filharmonie vedenou v té době dirigentem Václavem Talichem. Po skončení Talichova angažmá v Bratislavě odešel Zdeněk Gola do Olomouce. Stal se členem a dirigentem Moravské filharmonie Olomouc a lektorem Palackého univerzity na zdejší pedagogické fakultě. O několik let později, v roce 1959, začal vyučovat na ostravské konzervatoři. Mezi těmi, kdo v této době absolvovali jeho třídu byli např. Vítězslav Kuzník nebo Cyril Studýnka. Během svého pedagogického působení v Ostravě si Zdeněk Gola doplnil své vzdělání studiem v houslové třídě Františka Kudláčka na brněnské JAMU.

V roce 1966 vycestoval Zdeněk Gola do Švédska, kde oficiálně setrval do roku 1972. V tomto roce přijal bolestné rozhodnutí. Do své vlasti se na výzvu úřadů nevrátil. Pro tehdejší režim v Československu byl už nepřijatelnou osobou a vyučovat by nesměl, stejně tak jeho paní. V době svého pobytu a v následné emigraci ve Švédsku působil jako člen orchestru, koncertní mistr a pedagog ve městech Norrköping, Linköping a Helsingborg. Ve druhé polovině 70. let se začaly stupňovat jeho celoživotní zdravotní problémy s páteří a Zdeněk Gola byl ze zdravotních důvodů donucen opustit kariéru výkonného umělce. Od té doby se naplno začal věnovat pedagogické činnosti. V roce 1982 s velkou dávkou rizika otevřel v Helsingborgu Mezinárodní houslové kurzy a vypracoval se velmi rychle ve světově uznávaného houslového pedagoga. Učitelem ve své rodné zemi se stal až v roce 1991. V tomto roce přijal pozvání profesora Rudolfa Bernatíka a stal se členem pedagogického sboru Umělecko – pedagogické katedry Pedagogické fakulty OU. Na půdě této katedry obdrželi své vysokoškolské vzdělání naši první absolventi a toto pracoviště se stalo místem, ze kterého byla později založena Fakulta umění. Profesor Zdeněk Gola se stále pohybuje mezi Českou republikou a Švédskem, kde má velkou část své rodiny. V zahraničí a na Ostravské univerzitě vychoval celou řadu vynikajících houslistů a pedagogů. Ti dnes působí na mnoha místech prakticky na celém světě. K jeho nejvýznamnějším žákům patří housloví virtuosové Jiří Vodička, Ulf Wallin a Martina Bačová.