Letošní 32. ročník Podzimního knižního veletrhu se konal 14. a 15. října v Havlíčkově Brodě v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočina. Během dvou dnů se představilo na 135 nakladatelů včetně Ostravské univerzity. Součástí veletrhu je každoročně udílení ceny Kraje Vysočina, ceny města Havlíčkův Brod a ceny Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., přičemž odborná porota tvořená knihovníky a pracovníky kulturních institucí vybírá nejzajímavější tituly knižního veletrhu. V letošním 32. ročníku se do užšího výběru dostala také kniha Příběh budovy R Jiřího Junga z Katedry dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Příběh budovy R porota Ceny města Havlíčkův Brod ocenila jako třetí nejkrásnější knihu veletrhu. Publikace je výrazná nejen obsahově, ale porotu zaujala rovněž po výtvarné stránce. O grafickou úpravu a obálku se postarala absolventka fakulty umění Helena Hankeová působící na Filozofické fakultě OU na pozici grafičky.

Kniha rozkrývá historii budovy dnešního rektorátu na Dvořákově ulici, kde původně sídlila kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Autor v ní popisuje okolnosti vzniku samotné stavby i pohnuté osudy obyvatel kláštera. Kniha vznikla k příležitosti oslav 30. výročí Ostravské univerzity a díky krásnému grafickému zpracování a poutavému obsahu s množstvím fotografií může být příjemným vánočním dárkem pro každého, kdo se rád toulá Ostravou a rozkrývá její tajemství a minulost.

Knihu Příběh budovy R můžete zakoupit v e-shopu Univerzitního obchodu a knihkupectví.