Letošní 32. ročník Podzimního knižního veletrhu se konal 14. a 15. října v Havlíčkově Brodě v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočina. Během dvou dnů se představilo na 135 nakladatelů včetně Ostravské univerzity. Součástí veletrhu je každoročně udílení ceny Kraje Vysočina, ceny města Havlíčkův Brod a ceny Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., přičemž odborná porota tvořená knihovníky a pracovníky kulturních institucí vybírá nejzajímavější tituly knižního veletrhu. V letošním 32. ročníku se do užšího výběru dostala také kniha Příběh budovy R Jiřího Junga z Katedry dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Příběh budovy R porota Ceny města Havlíčkův Brod ocenila jako třetí nejkrásnější knihu veletrhu. Publikace je výrazná nejen obsahově, ale porotu zaujala rovněž po výtvarné stránce. O grafickou úpravu a obálku se postarala absolventka fakulty umění Helena Hankeová působící na Filozofické fakultě OU na pozici grafičky.

Barvitý příběh budovy R umožnil, aby vznikla krásná kniha

Také čtěte

Kniha rozkrývá historii budovy dnešního rektorátu na Dvořákově ulici, kde původně sídlila kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Autor v ní popisuje okolnosti vzniku samotné stavby i pohnuté osudy obyvatel kláštera. Kniha vznikla k příležitosti oslav 30. výročí Ostravské univerzity a díky krásnému grafickému zpracování a poutavému obsahu s množstvím fotografií může být příjemným vánočním dárkem pro každého, kdo se rád toulá Ostravou a rozkrývá její tajemství a minulost.

Knihu Příběh budovy R můžete zakoupit v e-shopu Univerzitního obchodu a knihkupectví.